Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Джерела з історії Бердянських педагогічних курсів і педтехнікуму в фондах Державного архіву Запорізької області

1  2  3  (4)  5  6  7  8  9  10  [11]

№ 90 1925. – Витяги зі звіту про прийом до Бердянського педагогічного технікуму в 1925 – 1926 навчальному році

№ 91 1925. – Відношення Бердянських педагогічних курсів завідувачу поштовою конторою

№ 92 1925, січень. – Витяг з журналу зі статистичними відомостями про Бердянські педагогічні курси

№ 93 1925, січень. – Статистична довідка про діяльність Бердянських педагогічних курсів

№ 94 1924, грудня 17. – Відношення Бердянського вечірнього робітничого технікуму Бердянським педагогічним курсам

№ 95 1924, грудня 18. – Акт про пожежу в фізичному кабінеті

№ 96 1925. – Відношення Бердянських педагогічних курсів управлінню Бердянського порту

№ 97 1925, лютий. – Відомості про співробітників Бердянських педагогічних курсів

№ 98 1925, травень. – Відношення Бердянських педагогічних курсів екскурсбюро Московського відділу народної освіти

№ 99 1925, травень. – Відношення Бердянських педагогічних курсів Інспекції народної освіти

№ 100 1925. – Оголошення про прийом на навчання до Бердянських педкурсів у 1925 – 1926 н. р.

№ 101 1925, липень. – Відношення Бердянського педтехнікуму райкому КП(б)У

№ 102 1925. – Особлива думка управляючого Бердянським вечірнім робітничим технікумом Шафранського

№ 103 1925, грудня 5. – Регламент роботи копіювального апарату «Стеклограф», встановленого в Бердянському педагогічному технікумі

№ 104 1925, грудень. – Звіт про наукову організацію праці канцелярії Бердянського педтехнікуму

№ 105 1928, квітня 12. – Протокол засідання суспільствознавчої циклової комісії Бердянського педагогічного технікуму

№ 106 1928, квітня 18. – Протокол засідання суспільствознавчої циклової комісії Бердянського педагогічного технікуму

№ 107 1928. – Відомість про результати перевірки знань вступників до підготовчої групи Бердянського педтехнікуму

№ 108 1926. – Відношення Бердянського педтехнікуму Маріупольській окружній інспектурі народної освіти

№ 109 1926, січня 4. – Звіт Бердянського педтехнікуму Маріупольській окружній інспектурі народної освіти

№ 110 1926. – Повідомлення Упрофосвіти Бердянському вечірньому робітничому технікуму

№ 111 1927. – Витяги з річного звіту Бердянського педтехнікуму за 1926 – 1927 навчальний рік

№ 112 1927, грудня 16. – Звіт про прийом студентів до Бердянського педагогічного технікуму на 1927 – 1928 навчальний рік

№ 113 1927. – Положення про методичне консультаційне бюро при кабінеті соціального виховання Бердянського педтехнікуму

№ 114 1927. – Повідомлення про постанову приймальної комісії зі списками осіб, зарахованих до І-го курсу Бердянського педтехнікуму

№ 115 1927, січень. – Список студентів Бердянського педтехнікуму

№ 116 1927. – Список студентів, які закінчили Бердянський педагогічний технікум у 1927 році

№ 117 1927. – Список учнів підготовчої групи при Бердянському педагогічному технікумі у 1927 – 1928 навчальному році

№ 118 1927, січня 6. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Народному комісаріату освіти

№ 119 1926. – Положення про досвідні школи при Бердянському педтехнікумі

1  2  3  (4)  5  6  7  8  9  10  [11]