Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Повітова столиця

І.І. Лиман, В.М. Константінова

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника»

(1876 – 1893 рр.)

180-річчю Бердянська присвячується

Бібліографічний опис книги: «Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ – Невинномиськ: РА «Тандем – У», 2007. – 339 с.

До книги увійшли публікації найпопулярнішої свого часу на просторах від Молдови до Кавказу регіональної газети «Одеський Вісник», в яких зафіксовані найважливіші, найцікавіші події історії Бердянська і його повіту 1876 – 1893 років. Опублікований комплекс є цінним джерелом з соціальної, економічної, духовної історії, історії повсякденності тощо. Видання пропонується всім, хто цікавиться історією ХІХ століття.

Рекомендовано до друку Вченою радою Бердянського державного педагогічного університету (Протокол № 10 від 26.06.2007).

Рецензенти: доктор історичних наук, професор, голова Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства iм. М.С. Грушевського НАН України А.В. Бойко;

доктор історичних наук, завідувач відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства iм. М.С. Грушевського НАН України В.А. Брехуненко

Від упорядників

«Одесский вестник» как «дневник эпохи»

Статті «Одеського вісника»

Словник застарілих та рідковживаних слів

Іменний покажчик

Географічний покажчик

Список скорочень