Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кращий порт Азовського моря

І.І. Лиман, В.М. Константінова

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника»

(1861 – 1875 рр.)

180-річчю Бердянська присвячується

Бібліографічний опис книги: «Кращий порт Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ–Таганрог: РА «Тандем-У», 2007. – 360 с.

До археографічного видання увійшли публікації газети «Одеський Вісник», в яких висвітлені різноманітні аспекти історії Бердянська періоду «Великих реформ». Даний комплекс є цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу і розрахований на широке коло читачів.

Рекомендовано до друку Вченою радою Бердянського державного педагогічного університету (Протокол № 10 від 26.06.2007).

Рецензенти: доктор історичних наук, професор, голова Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства iм. М.С. Грушевського НАН України А..В. Бойко;

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Чернігівського державного педагогічного університету С.А. Лепявко

Від упорядників

Яркая картина жизни пореформенного Бердянска

Статті «Одеського вісника»

Словник застарілих та рідковживаних слів

Іменний покажчик

Географічний покажчик

Список скорочень