Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кращий порт Азовського моря

І.І. Лиман, В.М. Константінова

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника»

(1861 – 1875 рр.)

180-річчю Бердянська присвячується

Бібліографічний опис книги: «Кращий порт Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ–Таганрог: РА «Тандем-У», 2007. – 360 с.

До археографічного видання увійшли публікації газети «Одеський Вісник», в яких висвітлені різноманітні аспекти історії Бердянська періоду «Великих реформ». Даний комплекс є цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу і розрахований на широке коло читачів.

Рекомендовано до друку Вченою радою Бердянського державного педагогічного університету (Протокол № 10 від 26.06.2007).

Рецензенти: доктор історичних наук, професор, голова Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства iм. М.С. Грушевського НАН України А..В. Бойко;

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Чернігівського державного педагогічного університету С.А. Лепявко