Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)

Микола Єременко, Ігор Лиман

Обкладинка книги

Єременко М. Військове духовенство на півдні України (1734 – 1853 рр.) / Микола Єременко, Ігор Лиман. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 436 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Бердянського державного педагогічного університету (протокол № 10 від 24.04.2014 р.)

Автор монографічної частини – Микола Єременко

Науковий редактор монографічної частини, упорядник «Джерел з історії військового духовенства на півдні України» – Ігор Лиман

Рецензенти:

доктор історичних наук, професор О.А. Бачинська

доктор історичних наук, професор В.М. Константінова

кандидат історичних наук, доцент І.М. Шугальова

Книга, підготовлена впродовж 2012-2013 рр., публікується в рамках проекту HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching «Багатство, бідність і задоволеність життям у транзитивних суспільствах», базою проведення якого є Південна Україна. Саме цей регіон, що включає і Кримський півострів, останнім часом знаходиться у центрі світової уваги, виступаючи втіленням чи не всіх викликів, що постають перед транзитивними суспільствами Східної Європи.

Тож одним із завдань видання є надання учасникам проекту можливостей ознайомитись із важливим етапом минулого Південної України, в якому можна шукати витоки багатьох з теперішніх проблем. Крім того, в контексті тематики проекту вкрай важливо, що книга дозволяє поглянути на проблеми багатства, бідності та задоволеності життям у прикладенні до такого специфічного сегменту соціуму, як православне духовенство, що задовольняло духовні потреби військових.