Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 108 1926. – Відношення Бердянського педтехнікуму Маріупольській окружній інспектурі народної освіти

Копія

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

Укрголовпрофос

Бердянський

Педагогічний Технікум

[…] [113] 1926 року

Ч 82

м. Бердянськ

До Маріупольської Окрінспектури Н.О.

Бердянський педтехнікум прохає підтримати клопотання технікуму про наділення його ріллею в кількості 35 десятин згідно з кодексом законів про Наросвіту (арт. 108), в Маріупольській Окрземнараді технікум прохає ріллю біля свого саду-винограднику між маяком і дачею Павлової. 20 десятин цієї землі находяться вже в распорядженні технікуму згідно з постановою Президіуму РВК №23 від 23/XI-25 року. З боку Бердянського від. ком. господ. є суперечки, але згідно зі ст. III кодексу законів про нар. освіту й обіжником від 9.XI-25 року Ч 478, бюлетень № 12 ст. 17, Окрземнарада повинна в порядці загального землеустрою наділити Педтехнікум.

Керуючий технікумом Павликівський

Діловод

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 48. – Арк. 1. Копія.

Примітки

113. У тексті число не прочитано.