Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 90 1925. – Витяги зі звіту про прийом до Бердянського педагогічного технікуму в 1925 – 1926 навчальному році

УСРР

Народний Комісаріят

Освіти

Статистично-Інформаційний

Відділ

Звіт

про прийом у Вузи за 1925/26 учбовий рік та склад учнів на початок учбового року (заповнюють інститути, технікуми, робфаки, 3-річні педкурси. Робфаки при інститутах і технікумах подають окремі звіти)

Бердянський Педагогічний Технікум.

м. Бердянськ, вул. Шмідта, «Червоний будинок».

Прийом почався 15 вересня 1925 р. Скінчився 1 жовтня 1925 р.

Склад комісії для приймання студентів

Прізвище Вік Освіта Соціяльний стан Партійність Ким призначений або обраний
Раделов В.К. 38 Вища Служб. Позапар. По полож.
Трет’яков 34 Середня Служб. КП(б)У Райкомом КП(б)У
Ляхів Ів. Ів. 25 Середня Служб. КП(Б)У Рай КНС
Пільнов 34 Середня Служб. КП(Б)У РВК
Анохін 22 Дом. освіта Робоч. КП(Б)У Рай КСМ
Елькіна 32 теж Служб. Член Жін. Від. Рай ЖВ //

[…]

Залічено студентів при прийомі за відчитний період Є студентів на початку учб. року, крім тих, що залічені при прийомі
Всього залі-чено Тих, що залічено, розп. по окремих факультетах Всього студен-тів З них на окремих факуль-тетах
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
Склад студентів щодо роду Чоловіків 20 19 1 10 7 3
Жінок 63 59 3 1 60 2 29 29
Всього 83 78 4 1 70 2 36 32
Склад студентів щодо рідної мови Росіян 16 15 1 26 2 7 17
Українців 61 57 4 35 21 14
Євреїв 6 5 1
Німців
Поляків
Греків 3 2 2 2
Інших 3 3 1 1
Всього 83 78 4 1 70 2 36 32
Склад студентів щодо року народження 1908 21 20 1 1
1907 17 15 2 22 1 13 8
1906 21 20 1 21 1 8 12
1905 8 6 1 1 11 5 6
1904 9 9 6 4 2
1903 3 3 7 4 3
1902 – 1898 4 4 1 1
1897 – 1893 1 1
1892 та раніше 1 1
Всього 83 78 4 1 70 2 36 32
Склад студентів щодо сімейного стану Неодру-жених 79 74 4 1 64 2 33 29
Одружених 4 4 5 2 3
Вдівців 1 1
Невідомо
Залічено студентів при прийомі за відчитний період Є студентів на початку учб. року, крім тих, що залічені при прийомі
Всього залічено Тих, що залічено, розп. по окремих факуль-тетах Всього залічено З них на окремих факуль-тетах
І ІІ ІІІ
Склад студентів щодо освіти до вступу в ВУЗ Віднов-лених в правах 3 2 1
Профшколу 15 15 2 2
Трудшколу 52 52 67 2 34 31
Профшколу неповну 5 5
Переведено з др. ВУЗу 2 2
Стару середню шк. (неповну) 6 6 1 1
Всього 83 78 4 1 70 2 36 32
Склад студентів за виробничим стажем Не мають вироб-ничого стажу 66 61 4 1
Мають 1 – 3 роки 15 15
3 роки й більше 2 2
Всього 83 78 4 1
Склад студентів за належністю до профспілки Радробіт-ників 1 1 2 2
ВРЗЛ 3 3 4 3 1
Транспорт-ників 1 1
Робос 4 4 2 2
Разом членів профспілок 8 8 9 6 3
Не членів профспілок 75 70 4 1 61 2 30 29
Всього 83 78 4 1 70 2 36 32 //

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 34. – Арк. 205, 206 зв. – 207. Оригінал.