Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 91 1925. – Відношення Бердянських педагогічних курсів завідувачу поштовою конторою

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

Укрголовпрофос

Бердянські

Трирічні Педагогічні Курси

[…] [103] 1925 року

До завід. п/конт.

При цьому препроводжується 1 карб. на предмет предоставл. 1 поштової скриньки на 1925 рік для Бердянських 3-х річних Педкурсів, Вечірн. Робітн. Технікуму і Профшколи, котрі містяться в одному будинкові. Про одержання грошей прохання видати квиток.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 4. Оригінал.

Примітки

103. У тексті число не прочитано.