Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 105 1928, квітня 12. – Протокол засідання суспільствознавчої циклової комісії Бердянського педагогічного технікуму

Протокол № 15

засідання суспільнознавчої циклової комісії

від 12/IV 1928 навч. року

Присутні: Порада С.С., Забарний І.М., Крючок І.П., Великий А.Я., Журавель, Цебенко, Соклаків, Сирдюк.

Голова: Порада С.С.

Секретар: Журавель О.

Засідання

призначено 14.20

розпочалось 14.20

закінчилось 15 г.

Черга дня:

1. Про антирелігійну пропаганду (Цебенко).

2. План антирелігійної вечірки в підшефному селі.

Слухали: 1. Про антирелігійну пропаганду.

Ухвалили: 1. Виділити тов. студентів для переведення на доповідів на антирелігійну тему «Походження Паски» таких:

Синяк О. Д. Макорти
Давидовська Н. Старо Петрівка
Савенко Ново-Василівка
Компанієць Ново-Василівка
Шахів Ліски
Ківович Старо Петрівка
Іваненко Н. Ново-Василівка
Хоминевська Ново-Василівка
Субота Ново-Спасівка
Зребний Ново-Спасівка
Дзиза Троїцьке
Коморний Троїцьке
Журавель Троїцьке
Саклаків Троїцьке
Стуканів Ново-Василівка
Заїзжий Старо-Петрівське //
Росіхін І.Х. Старо-Петрівське

2. Визнати доцільним прийняти участь всім студентам, окрім вище означених, в культрейді с. Ново-Спасівка 14 – 15/IV 1928 за планом, складеним РК ЛКСМУ. Відповідальним орг. призначити тов. Цебенко.

2. Слухали:

План переведення антирелігійної вечірки в підшефному селі Н. Василівці (тов. Крючок).

1. Доповідь на тему «Наука і християнство».

2. Драматизація творів за Остапом Вишнею.

3. П’єса «Крицевий гул» на три дії.

4. Мелодекламація «Кочегар».

5. «Пісня Сірка» (соло).

6. «Коли розлучаються двоє» (дует).

7. «Гетьте думи» (декламація).

8. «Пісня Жовтня».

9. Антирелігійні вірші сучасних письменників.

Ухвалили:

Програму вечірки, яка орг. Літ. драм. гуртком 14/IV в с. Н. Василівці, затвердити. Керівником призначити тов. Крючка І.П.

Голова Порада

Члени [Підписи]

Секретар Журавель

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 38. – Арк. 87 – 87 зв. Оригінал.