Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 119 1926. – Положення про досвідні школи при Бердянському педтехнікумі

Копія

Положення про досвідні трудшколи при Бердянському педтехнікумі.

1. Основною виробничою базою Педвузу є освітні установи, що в них працюють закінчивші Педвуз. Педтехнікум мусить зв’язатися зі своїм природнім виробництвом – трудшколою, аби переводити в цій необхідні для Педвузу експерименти, давати можливість студентам більш планово відбувати перманентні дослідження та поставити справу навчання за останніми досягненнями педагогіки.

2. Для досягнення цієї мети необхідно прикріпити до П.-Т., згідно зі вказівками НКО, одну певну семилітню українську школу у місті та одну чотирьохлітку у ближчому типовому хліборобському селі. Такими школами мають бути Бердянська 3 та Старопетрівська 4-х річна.

3. Після погодження цього положення з Райінспектурою НО та Ок. Інспектурою, П.-Т. бере на себе метод. керівництво над роботою цих шкіл. Адміністративно-господарчі функції та загальне інспектування залишаються за відповідними органами НО, з якими погоджується заведення нової навчальної системи та нових метод, коли вони вносять істотні зміни в системи чи методи, вживані в окрузі.

4. У зв’язку з попередньою точкою, призначення нових учителів та зміни педперсоналу в досвід. школах відбуваються після погодження Інспектури НО з П.-Т.

5. Згідно з завданнями НКО та доцільністю, Бердянська школа 3 набуває напряму на міське комунальне оточення, а школа Старопетрівська – на сільське господарство. Звідси їх цілева установка й методи роботи.

6. Вчителі досвідних трудшкіл не повинні витрачати більше годин класної роботи, ніж їм покладено за навчальним планом. На засідання наради з П.-Т. вони витрачають не більше півтора тижневих годин, що зв’язується з потребами підвищення їх кваліфікації і П.-Т. не сплачуються.

7. Педпрактикою студентів в досвідних школах керують методисти-вчителі П.-Т., а вчителі досвідних шкіл ведуть свою поточну роботу, дають матеріял для практикантів і стежать за їх роботою в порядку своєї чергової роботи.

8. Допущення до практики студентів відбувається після погодження з Зав. школою. Для координації педроботи до складу Педради досвідних шкіл входить представник П.-Т., також до складу пед. циклової комісії входять Зав. досвідних шкіл або їх заступники.

Згідно: секретар [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 3. Копія.