Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 120 1927, січня 13. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Народному комісаріату освіти

До народного комісаріяту освіти [123]

На № …

Прикладаючи при цьому відомість про штатний педперсонал Бердянського Педтехнікуму, Комітет Бердянського Педтехнікума має додати, що згідно постанови штатної комісії від 31 жовтня 1926 року на посаді штатних викладовців І-го розряду затверджені: т.т. Порада С.С., Шейкін В.В., Забарний І.М. На посаді професора ІІ розряду проф. Смолінський С.М.; крім того, ухвалено підвищити в розряді, перевівши до І розряду, викладовців Крючка І.П. та Одинця О.А.

Постанову Штатної Комісії Комітет Технікума прохає затвердить.

До цього Технікум має додати, що перевод двох викладовців з другого розряду до І-го не потребує додаткових асигнувань.

Керуючий Педтехнікумом

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 10. Копія.

Примітки

123. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 217. 13/І 27 р.