Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 142 1927, жовтня 25. – Заява професора С. Смолінського правлінню Бердянського педтехнікуму

Копія

До правління Бердянського технікуму

Професора С.М. Смолінського

Заява

На протязі останніх 7 років мені довелося найбільше працювати в галузі розроблення окремих тем з дидактики та педагогіки колективу. Видруковано за цей час мною 18 статтів наукового характеру та звише 20 – науково-популярного («Нариси з Педагогіки Колективу» («Рад. Школа», чч. 6 – 10), «До питання про форму викладання у вищих школах» («Шлях Освіти», ч. 8 – 9 за 1927 р.)) та друкується зараз висліди двох досліджень. Складений мною вкупі з т. К.Т. Федорівським Підручник для пед. вищих шкіл «Педагогіка Колективу» дістав візу ЛНМК НКО: «До друкування не забороняється», і тому мною самим знятий з черги до видання. Отже, деякі роботи мої потребують перевірки їх методики в науково-дослідчих установах, а деякі глибшої проробки й висвітлення в роботі при центральних наукових установах.

Додавши до цього план досліджень (дивись на звороті) та опис робот, що їх мною намічено до виконання в цьому академ. році, прошу Правління ходатаювати перед НКО про надання мені наукового відрядження за мій рахунок з 20/XІ ц. р. до 1/I 1928 р. до установ м. Харкова, Москви та Ленінграду, що їх нижче перелічено. Оскільки я маю роботу лише на ІІІ курсі технікуму, то її можна перенести на ІІ і ІІІ триместри, заповнивши навантаження Т-му на час мойого відрядження працею інших викладачів, що матимуть менш роботи в ІІ і ІІІ триместрах. Таким чином, Технікум уникне зайвих витрат. Коли б то було можливим, я просив би допомоги зі спец. коштів Т-му бодай карб. 60 на увесь час відрядження.

Проф. С. Смолінський

1927 р. 25/Х.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 83. Копія.