Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 130 1927. – Положення про досвідний дитячий садок при Бердянському педтехнікумі

Положення [130]

про досвідний дитячий садок при Бердянському Педтехнікумі

Дит. садок засновується з метою популяризації дошкільного виховання серед трудящих мас та з метою дати можливість Технікуму перевірять на досвіді теоретичні твердження педагогіки колективу та дидактики дошкільного віку. В дит. садку студенти відбувають свій педагогічний та дошкільний практикум, бо в межах Бердянщини немає жодного Дитсадка.

Організація пед. роботи й усього виховання переводиться за планом і під доглядом навч. частини Педтехнікуму, загальне керування належить органам НКО, Окр. Рай-НО, що здійснюють його через адміністрацію Педтехнікуму.

Мешкання дає Педтехнікум, а устатковується дит. садок частково меблями Педтехнікуму, вільними й придатними для д. с., частково за кошторисом з прибутків садка та з асигнувань гром. та світн. установ.

Персонал садка складається з 1 педагога та 1 технічного службовця, що запрошуються по окремій угоді між Технікумом та Спілкою Робос.

Дит. садок організує колективне життя дітей та навчає їх щоденно 4 години.

Приймаються до садка діти 4 – 6 років, що по соціяльному стану відповідають загальним вимогам з УСРР, причому 10 – 15 % місць віддається неплатній категорії, а для решти встановлюється платня після погодження з Райкомом Сп. Робос, від 1 до 8 карб. на місяць, в залежності від соц. стану батьків дитини та розміру грошової допомоги, що її одержить садок від організацій, аби можна було покрити витрати за кошторисом. Комплект дітей – 25.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 123. Копія.

Примітки

130. Помітка у верхньому лівому куті документу: № 931. Вих. 932, 933. 8/Х 27 р.