Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 127 1927, лютого 23. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Народному комісаріату освіти

До Наркомосу [129]

Фін. Економ. Управління

На № 9953, го 6 від 17-ІІ-27 р.

Бердянський Педтехнікум повідомляє, що при П.-Т. мається сад-виноградник та земля, де студенти проводять свою практичну роботу по сільському господарству. Самостійно Педтехнікум це господарство не обслуговує, а здає в оренду, а тому робітників та службовців, які б працювали в цьому господарстві, немає.

Керуючий Педтехнікумом

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 50. Копія.

Примітки

129. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 297. 23/ІІ 27 р.