Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 126 1927, лютого 11. – Відомості про позаштатних лекторів Бердянського педагогічного технікуму

Відомості

про загальний склад адміністративного і педперсоналу Бердянського Педтехнікуму на 11 лютого 1927 року

Позаштатних: 6 чоловік.

Прізвище, ім’я та по батькові На якій посаді З якого часу Де працює в порядку сполучення По якому фаху Чи рахується там штатним
Романенко М.В. Лектор І-Х-26 р. Школа виног. агроном Рахується штатн.
Шустров Лектор І-І-25 р. Трудшкола вчитель Рахується штатн.
Зінківський [ю] Лектор І-Х-26 р. Зав. 7-річк. вчитель Рахується штатн.
Едігер Л.П. Лектор 15-ХІ-26 р. Трудшкола вчитель Рахується штатн.
Безсонів Ф.М. Лектор І-І-25 р. Трудшкола вчитель Рахується штатн.
Великий Лектор І-22-26 р. Зав. РайІНО вчитель Рахується штатн.

Керуючий Педтехнікумом

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 49. Копія.

Примітки

ю Зінківський Костянтин (Кость) Максимович – літератор, педагог, громадський діяч. Двоюрідний брат Трохима Аврамовича Зінківського. Народився в Бердянську (Ліски). У 1906 р. став автором одного з кращих перекладів на українську мову «Слова о полку Игореве». Автор ряду наукових робіт. Друкував свої поеми та вірші в журналах «Зоря», «Рідний край», «Просвіта». Листувався з І. Франком, Д. Яворницьким, Б. Грінченком, Т. Зінківським. З 1926 р. жив і працював у Бердянську. Завідував 3-ю міською українською школою, викладав математику в педагогічному технікумі, а з 1938 р. – в учительському інституті. Обирався членом правління Будинку вчителя, головою краєзнавчого товариства, депутатом міської ради. З 1952 р. – на пенсії. Помер у 1959 р. (Михайличенко В., Денисов Є., Тишаков М. Бердянськ. Погляд через століття. Історичний довідник. – Запоріжжя: ТОВ «ВПО «Запоріжжя», «Південна зоря», 2007. – С. 332 – 333).