Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 128 1927. – Таблиця з відомостями про вартість будівель Бердянського педтехнікуму

Таблиця

з відомостями про вартість будівель на державному бюджеті, що перебувають у завідуванні Народного Комісаріяту Освіти

Бердянський Педагогічний Технікум

Чим саме зайнято кожну установу З якого матеріялу збудовано будівлю Чим саме покрито будівлю Коли збудовано будівлю Вартість будівлі Примітка
За довоєн-ного часу Тепер
Шмідта, Червоний Будинок Педтех-нікум З паленої цегли Залізом 1875 р. 446.600 Вартість будинку зазначена за довоєнним цінуванням (відомості маються в архіві)
Дзержин-ського, № 21 Гурто-житок № 1 БПС З паленої цегли Залізом За довоєн-ного часу 75.000 Вартість будинків зазначена за приблизними вказівками Держстраху
Дзержин-ського, № 16 Гурто-житок № 2 БПС З паленої цегли Чере-пицею Теж 75.000

Керуючий Педтехнікумом

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 57. Копія.