Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 133 1927, жовтня 29. – Витяг з протоколу засідання правління Бердянського педтехнікуму

Витяг [133]

з протоколу № 9 […] [134] 44 засідання Правління Педтехнікума від 29/Х 27 року

2. Слухали: заяву проф. Смолінського про відрядження його в наукову командировку до центральних міст ССРР.

2. Ухвалили: порушить клопотання перед НКО про дозвіл на командировку проф. С.М. Смолінського до м.м. Харкова, Москви та Ленінграду на час з 20 листопаду 1927 р. до 1-го січня 1928 р.

Поданий проф. Смолінським план роботи, яку має він перевести в командировці, затвердити.

Видати проф. Смолінському на витрати по командировці із спеціяльних коштів Педтехнікуму 60 карб.

Витяг з оригіналом згідний

Секретар Жигула

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 140. Оригінал.

Примітки

133. Помітка у верхньому лівому куті документу: № 1082. 2/ХІ 27 р.

134. У тексті цифра не прочитана.