Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 145 1928, червня 2. – Відношення Бердянського педтехнікуму Чернігівській семирічній школі

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

Бердянський

Педагогічний Технікум

2 червня 1928 року

Ч 377

м. Бердянськ

До Чернігівської семирічної школи

Бердянський Педтехнікум повідомляє, що він не може дати Вам в користування залю, бо в ній буде розташований інтернат Всеукр. партійн. курсів.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 188. Оригінал.