Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 144 1928. – Правила й програма прийому до Бердянського педагогічного технікуму на 1928 – 1929 навчальний рік

Правила й програм для вступу до Бердянського педагогічного технікума

на 1928 – 1929 учб. рік

Бердянський Педагогічний технікум є вища педагогічна установа, що готує масового робітника освіти для молодшого концентру трудових шкіл.

До Педтехнікума приймаються особи віком 17 – 35 років.

Осіб, що бажають вступити до Технікума, зараховують після складання іспитів.

Примітка: особи, що скінчили профшколу, при вступі за інших рівних умов мають перевагу.

Разом із заявою бажання вступити до Технікуму до приймальної комісії обов’язково подають: 1) метрику, 2) довідку про освіту та довідку від Державної лікарської установи про здоров’я, 3) заповнену анкету за встановленим зразком з відповідними документами, що стверджують правильність наведених в анкеті даних, 4) 2 фотографічні картки.

Одночасно з замовами вноситься платня за переведення іспитів у такому розмірі:

Селяни, що платять С.Г. податок от 30 до 50 крб. – 1 крб.

Селяни, що платять С.Г. податок от 160 – 150 [159] крб. – 2 крб.

Селяни, що платять С.Г. податок от 100 – 300 крб. – 5 крб.

Робітники – 1 крб.

Службовці – від 3 – 16 крб., в залежності від розміру заробітку.

Кустарі – 5 крб.

Особи вільних професій та особи, що живуть [на] не нетрудовий прибуток – 25 крб.

Прийом заяв починається з 1 червня до 20 серпня. Заяви можна надіслати поштою. Іспити почнуться з 1-го вересня.

Вимоги для вступу до Педтехнікума.

Соціально-економічні дисципліни. – Розвиток економічних форм. Історія класової боротьби на заході, в Росії й Україні. Радянське будівництво й економполітика. Знайомство з творами художньої літератури, які відбивають відповідні стадії історичного процесу.

Українська мова. – Вміння грамотно висловлювати думки укрмовою вільно; володіння технікою писання. Грамота та стиль.

Математика. – Доскональні знання з арифметики; рівняння 1-го та 2-го ступеня; графічне розв’язання рівнянь, прогресії, логарифми. Планіметрія і стереометрія.

Природознавство. – Загальні відомості з мінералогії та геології. Анатомія й фізіологія людини. Загальна ботаніка. Зоологія.

Хемія – Фізичні й хемічні явища. Вода. Молекули й атоми. […] [160], метали і металоїди. Водовод. Сірка. Закон кратних відношень. […] [161]

Фізика. – Механіка, світ, електрика, рідини, гази, акустика, теплота.

Директор Педтехнікума /Порада/

Пом. директора /Забарний/

Секретар /Жигула/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 149. Копія.

Примітки

159. Так у тексті.

160. У тексті одне слово не прочитано.

161. У тексті одне слово не прочитано.