Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 124 1927. – Відомості про стипендіатів Бердянського педагогічного технікуму

Відомості

про студентів Бердянського Педтехнікума, які одержують стипендію

Члени КПбУ та канди-дати Члени ЛКСМУ та канди-дати Поза-парт. Ра-зом З загаль-ного числа тих, що закін-чили денний Рабфак Стипендіяти, що мають скін. ВУЗ в 1926 – 27 р.
Всьо-го Тих, що закін-чили денні Рабфаки
Діти робітників 8 2 10 2
Діти селян 6 15 2 23 7
З них членів КНС 6 23 4 33 8
Діти службовців 5 1 6 5
Діти інших 1 1 1
За винятком § 3 разом 6 28 6 40 15

Керуючий Педтехнікумом

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 31. Копія.