Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 140 1928, березня 7. – Відношення Бердянського педтехнікуму голові Бердянського РВК

Копія

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

Бердянський

Педагогічний Технікум

7/ІІІ 1928 року

Ч 95

м. Бердянськ

До голови Бердянського РВКу

Бердянський Пед. Технікум прохає допомогти нам в справі організації екскурсії студентів до Харкова-Москви шляхом асигнування одноразової допомоги в можливій сумі. Повідомляємо, що нам потрібно 300 карбованців.

[Підписи]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 65. Копія.