Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

«Більшовицька зірка»

На оборону!

Студенти педтехнікуму на загальних зборах ухвалили: у відповідь на контрреволюційну діяльність промпартіїа відрахувати на оборону 2 відс. місячної стипендії і викликають на такий внесок профшколу та агротехнікум.

Олесь

Більшовицька зірка. – № 20. – 22.11.1930. – С. 1.

***

Викликаємо педтехнікум

Ми, комсомольці, а також позапартійна молодь індустріального технікуму викликаємо на соцзмагання педагогічний технікум. Ось наші завдання, що ми їх ставимо перед собою і перед педтехнікумом:

Найкраще вести політбой. Як найкраще опанувати Марксо-Ленінську теорію, домогтися найбільшого поширення передплати на комсомольську літературу, особливо на газету «Комсомолець України», посилити роботу добровільних товариств, посилити й поліпшити зростання комсомолу, а також закріпити його. Краще працювати над навчанням і посилити свою участь у громадській роботі, у всіх поточних компаніях.

О-док ЛКСМ

Більшовицька зірка. – № 27. – 9.12.1930. – С. 4.

***

По школах безпланова робота

Короткий звіт студентів Бердянського Педтехнікуму, що повернулися з практично-педагогічної роботи, каже про потребу інспектурі Наросвіти звернути увагу на навчання в школах району.

Підручниками школи не забезпечені, і практикантам під час своєї практичної праці доводилося користуватися з старих підручників. Планів на квартал чи триместр не було в жодній школі. Комплексу не було можливості розгорнути і працювати роботу так: за день складати плани й виконувати їх як довелось. Наприклад, так було в школі з села Деревецького. Постачання не було добре налагоджено. Звідси висновок: негайно по школах району налагодити планову роботу, разом із тим забезпечити школи потрібними підручниками.

Копагов

Більшовицька зірка. – № 29. – 14.12.1930. – С. 4.

***

На огляді

Стінгазета Бердянського педтехнікуму «Молодий освітянин»

Стінгазета студентів Бердянського педтехнікуму, без сумніву, потрапила на тих, який [368] найближчим часом поставить її в шерег кращих газет міста.

Шлях цей – це вміти організувати студентську масу, вміння підводити її свідомість до найпекучіших питань і завдань моменту. Розкажемо тут про її досвіди та методи роботи. До кола уваги газети потрапляє зовсім нетерпимий факт: кадри в одній своїй частині кепсько українізуються. Що робить стінгазета? Вона вміщує «листок укрмови», в якому дає слово лекторові українознавства т. Волинському. Він же, зібравши помилки окремих студентів, відправляє їх і подає це до газети як урок, не вказує прізвищ, а об’єктивно пояснює: «треба казати», «не можна казати». Наприклад, під першим наголовком: «У мене є книга» під другим: «У мене мається книга». З’ясовуючи так, він дає кілька прикладів. Нижче від його статті редколегія під наголовком: «заядлі українці» дає перелік прізвищ товаришів, що вславили себе під вивіскою «не можна казати» і в кінці пише: «чекаємо на вашу відповідь». Така зустріч лектури зі студентством на шпальтах стінгазети практично здійснює зв’язок із ними, а по-друге ставить під контроль громадської думки успішність окремих товаришів. Це приклад, який повинні використати інші лектори. Він цілком доцільний.

Газета приділяє досі уваги матеріальному і побутовому стану студентства.

Газета здібна загальні гасла дня пов’язувати з життям навчальної установи. Газета вміло витягує нові сили дописувачів. Ось допис «що доцільно писати про студентську роботу» редколегія вміщує в порядку обговорення. Загострюються моменти, що цікавить усе студентство. Редколегія оголошує низку диспутів до IX з‘їзду КСМ, зокрема 10 січня влаштовує обговорення статті Лобова, яку вміщено в газеті «Комсомольська правда» про організацію політико-виховних гуртків куркульської молоді, газета бореться за чистоту марксо-ленінської теорії викладанні окремих дисциплін. Правоопортуністичний виступ лектора історії класової боротьби т. Пахно зустрів рішучу відсіч на шпальтах газети продуманою організацією матеріалу. Шапка кричала всі сили на ліквідацію прориву на ідеологічному фронті. Газета далі з’ясувала коріння виступу лектора.

Стінгазета вміє своєчасно перед адміністрацією ставити питання, які мають велике принципове й політичне значення. Знов таки в порядку обговорення газета вміщує матеріали з приводу дотермінованого випуску студентів 3-го курсу, пов’язуючи цей захід з потребою допомогти селу в наступній весняній засівкампанії. Але газета має й хиби, які, якщо на них не звернути уваги, зможуть затьмарити світлі, гарні місця її. Це – відсутня участь лектури, кволе висвітлення роботи студентів на підприємствах, недостатнє обговорення методів викладання, довгі дописи. Цих хиб газета повинна конче позбавитися.

Газеті треба перенести досвід фабрично-заводських газет щодо організації бригад кореспондентів, утворення постів по курсах, а головне – організувати постійний зв’язок із селькторами що працюють по тих селах, де на практиці пробувають студенти технікуму і, нарешті, в порядку пропозицій організувати в газеті відділ «Голос практики», в якому вміщувати листи і матеріали студентів, що працюють по селах на практиці.

Олекса Ярославський

Більшовицька зірка. – № 39. – 9.01.1931. – С. 4.

***

Усунути хиби, що заважають політехнізації школи

Бердянському педтехнікуму пощастило зрушити з місця справу підготування вчителя політехнізованої масової трудової школи. Рівнобіжно з теоретичним курсом навчання щодо політехнізації провадиться і практична робота. Студенти влаштовують виробничі екскурсії на заводи, вивчають основи сільськогосподарського виробництва та відбувають практику в радгоспах. При технікумі організовано теслярну та політурну майстерні. Викладання різних дисциплін пов’язують з виробничим питаннями. Накреслено екскурсії груп студентів до МТС, щоб докладно ознайомитись із трактором.

Треба визначити активну участь у проведені виробничої практики студентів. Педтехнікум уклав договір про соцзмагання. Індустріальний технікум погодився пропускати через свою механічну майстерню групи студентів по 30-60 студентів з 1-го лютого, забезпечивши їх інструментами. Нажаль, Першотравневий завод категорично відмовився допомогти педтехнікумові в цій справі, спираючись на відсутність директив та на те, що педтехнікум не має грошей, щоб оплатити інструктаж. Так само важко договоритися з цим заводом і в справі реалізації плану виробничих екскурсій.

До числа хиб, що заважають політехнізації, треба віднести інструкції та взагалі будь-якої допомоги з боку наросвіти. Досі немає сталої програми, навіть теоретичної частини курсу. Жодної копійки не асигновано на оплату керівників та інструкторів. Тому всю цю роботу як лектори, так і підприємства виконують в порядку ударної громадської роботи. Друга основна хиба це те, що досі ще не встановлено справжнього органічного зв’язку з місцевим виробництвом та насамперед з Озівсько-Чорноморським заводом.

Технікум майже не бере участі в розв’язанні питань виробництва, у виконанні заводом промфінплану, не цікавиться станом винахідництва, не бере участі в ліквідації проривів на заводі. Так само і заводські організації не цікавляться станом педтехнікуму.

Снадкін М.

Більшовицька зірка. – № 45. – 24.01.1931. – С. 2.

***

Студенти працюють для лікнепу

Педтехнікум широко розгорнув роботу щодо ліквідації неписьменності. Всі студенти, що ліквідують неписьменність, розбиті на 6 бригад. Зараз охоплено вже 366 неписьменних. Є хиба – це те, що не було семінару для тих, що працюють з неписьменними.

Кетлер

Більшовицька зірка. – № 47. – 29.01.1931. – С. 4.

***

Бердянський Педагогічній Технікум оголошує, що в березні м-ці 1931 року відбудеться прийом на шкільний відділ Технікуму.

Бердянський педагогічний Технікум – Педагогічний заклад, що готує вчителів до молодшого концерну трудової школи.

До Педтехнікуму без іспитів вступають ті, що закінчили семирічку в 1929 та 1930 році, ШКМ, або мають іншу відповідну освіту й не менше 15 років за віком.

Особи, що не мають зазначеної освіти, складають іспити в обсязі програми Ф.З.С. або ШКМ.

Бідніші студенти, із яких в першу чергу робітники, батраки, члени КНС та бідняки, забезпечуються Державною стипендією.

При педтехнікумі є гуртожиток, в якому мешкають стипендіати та інші бідніші студенти.

Прийом студентів провадитиметься до 5-го квітня 1931 р.

Навчання за новим набором розпочинається 15 квітня 1931 р.

Разом із заявою про бажання вступу до педтехнікуму обов’язково подаються:

Метричний випис;

Довідка про освіту;

Характеристика школи, коли вона є;

Дві фотокартки;

Типова довідка, яка мусить бути стверджена відповідн. орг.

Форма типової довідки:

1. Прізвище, ім’я, по батькові.

2. Чи живе на свій заробіток, чи на утримані, вказати на чийому, розмір заробітку вступника або того, на утримані кого він знаходиться.

3. Майновий стан вступника або тих, що його утримають, точно перерахувати майно рухоме до революції і тепер.

4. Скільки платить податку.

5. Чи має виборчі права сам вступник (як йому більше 18 років), чи був коли позбавлений раніш виборчих прав і за що.

6. Чи користуються виборчими правами батьки, чи були позбавлені виборчих прав і за що.

7. Соціальний стан батьків незалежно від того, чи знаходиться вступник на утриманні.Для студентів організовано їдальню.

Адреса для надсилки заяв з документами: м. Бердянськ. Педтехнікум.

Бердянський Педтехнікум

Більшовицька зірка. – № 69. – 27.03.1931. – С. 4.

***

Хто нічого не зробив для лікнепу

Студенти Бердянського педагогічного технікуму, що мали завдання ліквідувати прорив у ліквідації неписьменності по м. Бердянську, не впоралися з цим завданням.

Ось особи, що нічого не зробили в цій справі: Серафімова В. (з 2-го курсу), Винницька М. (з 2-го курсу), Пефтієв, Долгополов та Черяпко. Треба негайно виконати акт договору на змагання з Мелітопольським педтехнікумом, щоб ліквідувати неписьменність до 1-го травня 1931 року.

Д. та М.

Більшовицька зірка. – № 81. – 26.04.1931. – С. 2.

***

Штату ліквідації неписьменності

Протягом 7-ми місяців Бердянський педтехнікум проводив роботу у справі ліквідації неписьменності. З початку року лікнепом було охоплено по місту 517 осіб, але частина з них не відвідувала його. Фактично регулярно відвідували навчання 365 осіб. В ліквідації неписьменності брало участь 117 студентів і частина лекторів. Перед першим травня штаб лікнепу педтехнікуму, з участю членів спілки Робос та студентів, провів перевірку. 30 квітня проведена конференція неписьменних та малописьменних спільно з студентами та лектурою. Заслухавши рапорт про роботу окремих груп, преміювали кращих ударників. Цікаві були виступи лікнепівців, які одностайно висловлювалися за безперервне навчання.

6-го повинна була відбутися конференція всіх лікнепівців в питаннях про літні місяці роботи. До 1-го травня цілком задовільно закінчено програм 102 чоловіка.

Подолян та Маленко

Більшовицька зірка. – № 85. – 9.05.1931. – С. 4.

***

Викликаємо змагатися

Ми, студенти, лектори та техперсонал педтехнікуму, всі як один, передплачуємо позику розміром не менше як на місячну зарплату лектора та службовці та на місячну стипендію студенти. Водночас викликаємо змагатися на кращу передплату індустріальний, агрономічний та медичний технікум.

Остапенко

Більшовицька зірка. – № 102. – 22.06.1931. – С. 1.

***

Оголошення

Бердянський педагогічний Технікум оголошує осінній прийом 1931 р. на шкільний та дошкільний відділ технікуму.

До педтехнікуму без іспитів вступають т.т., що закінчили семирічку в 1929, 1930 та 1931 році, або мають іншу відповідну освіту й не менше 15 років за віком. Особи, що не мають зазначеної освіти, складають іспити в обсязі програми ФЗС або ШКМ.

Бідніші студенти, в першу чергу робітники, наймити, члени КНС, бідняки забезпечуються державною стипендією. При педтехнікумі є гуртожиток, організовано їдальню. Прийом заяв провадитиметься до 15 вересня 1931 року. Навчання з новим набором розпочинається 1 жовтня 1931. Разом із заявою про вступ до технікуму обов’язково подається:

1. Метричний випис. 2. Довідка про освіту. 3. Характеристика школи (коли вона є). 4. Дві фотокартки. 5. Типову довідку про соцстан, яка повинна бути затверджена відповідними організаціями.

Заяви та документи надсилати на адресу: м. Бердянськ, Педтехнікум.

Бердянський Педтехнікум

Більшовицька зірка. – № 114. – 22.07.1931. – С. 4.

***

Відмовляється працювати

Бердянський педагогічний технікум надіслав Н-Троїцької артілі «Перемога» на агропрактику студента Петра Майданника. Правління артілі, вкупі з іншими товаришами колгоспниками, доручено Майданнику працювати біля молотарки в нічну зміну, але Майданник категорично заявив: «Хіба я дикун, чи нічний звір, що буду в ночі вам працювати. Я зараз маю відпустку й буду собою розпоряджатися, як я захочу». Ганьба таким студентам. Замість того, щоб вести перед серед колгоспників, Майданник підриває роботу. Кому слід треба звернути на це увагу.

М.

Більшовицька зірка. – № 116. – 27.07.1931. – С. 2.

***

Бердянський педтехнікум оголошує

Осінній набір на 1931 р.

На відділ Комуністичного дитячого руху та дошкільної освіти (скорочено КДР).

Відділ КДР готує керівників піонербаз, райпіонерробітників та робітників позашкільної освіти.

Навчання 3 роки.

Педтехнікум

Більшовицька зірка. – № 121. – 9.08.1931. – С. 4.

***

Кепський стан гуртожитків

Треба звернути увагу на стан гуртожитку № 16 пед.технікуму. Умови цього гуртожитку надзвичайно кепські. Антисанітарний стан, величезна кількість клопів зовсім не дають жити в гуртожиткові. Вікна побиті, шибки й рами попсовано, про замки нема чого й питати. Господарча частина педтехнікуму повинна привести гуртожиток до належного стану.

Дузь П.

Більшовицька зірка. – № 128. – 26.08.1931. – С. 2.

***

Привести в належний стан гуртожитки Педтехнікуму

Не вважаючи на цілу низку постанов Центральних органів про поліпшення побутового стану пролетарського студентства, деякі учбові заклади не виконують їх. Бригада «Більшовицької зірки», що обстежила гуртожитки Педтехнікуму, виявила, що всі вони не підготовлені до навчального року. Наприклад, гуртожиток, що в переулку освіти № 6, знаходиться в неприпустимому антисанітарному стані. Підлога не мита, скрізь буд.стіни не побіловані, є багато клопів. Печі, вікна, двері не відремонтовані. Не в кращому стані і гуртожиток Шевченко №2, де на подвір’ї розкинуто кучі сміття, немає помийної ями, скрині для сміття. У такому ж стані і гуртожиток, що по вулиці Дзержинського № 16. Світла немає по всіх гуртожитках. Студенти не мають змоги проводити навчання вечорами. Таке безвідповідальне ставлення до гуртожитків викликає велике обурення з боку студентів. Відповідні організації повинні негайно звернути свою увагу на жахливий побутовий стан пролетарського студентства.

Бригада Б.З. Кирпигов

Літвінов

Огульчанський

Більшовицька зірка. – № 139. – 23.09.1931. – С. 4.

***

Заочне педагогічне навчання

[…] Так і при Бердянському педтехнікумі організовано заочний педтехнікум з трьохрічним курсом навчання. Технікум має три відділи: шкільний, дошкільний та З.КДР. Цей заочний педтехнікум має охопити всіх помічників учителів, учителів, що закінчили короткотермінові комсомольські курси, вчителів, що не мають закінченої середньої освіти, піонерробітників, що бажають поповнити педагогічні курси.[…].

О. Хотинська

Більшовицька зірка. – № 145. – 8.10.1931. – С. 4.

***

З 1-го жовтня 1931 року розпочався прийом заяв до заочного педтехнікуму м. Бердянська.

Охочі вступити повинні подати до районної одборчої комісії при В.Н.О. такі документи: 1. Заповнену і засвідчену анкету. 2. Характеристику парт. коміс. осередку або профорганізації про гром. роботу. 3. Довідку про соцстан і соц.походження. 4. Довідку про відношення до військової служби. 5. Документ про освіту.

Поряд з цими документами треба внести перший внесок за навчання.

Заяви приймаються з першого листопаду. За всіма довідками треба звертатися до Педтехнікуму, м. Бердянськ, вул. Шмідта.

Дирекція

Більшовицька зірка. – № 145. – 8.10.1931. – С. 4.

***

Практична допомога

Стінгазета «Молодий освітянин» педтехнікуму організувала практичну допомогу стінгазетам свого підшефного села Н-Павлівки провести конкурс у справі організаційно-господарського зміцнення колгоспів.

Редколегія

Більшовицька зірка. – № 169. – 9.12.1931. – С. 4.

***

Педтехнікум працює без світла

Бердянський педтехнікум працює в другу зміну. Що це за праця, можете уявити собі! На велику аудиторію в 30-35 студентів є тільки одна 11 лінійна лампа. Щоб читати або писати, треба максимально напружувати очі. На всі прохання адміністрації технікуму директор електростанції тов. Пядан щоразу відповідає:

«Ордера на включення видано».

Але електролампочки насилу блимають і без гасової лампочки все одно не обійдешся. Коли ж ми звернулися до крамниці міськробкоопу № 7 за гасовими лампочками, то нам відповіли:

«Зараз не продаємо, будемо продавати цими днями». Так уже тягнеться цілий тиждень.

Всі ці неподобства зривають час навчання, ми не можемо проводити лабораторних та письмових робіт. Таке становище триває з самого початку навчання. Просимо відповідні організації допомогти нам добитися від електростанції безперебійної подачі електроенергії.

Соболь, Кублицька, Молдавський, Волинський, Цецохо, Юфіт

Більшовицька зірка. – 24.10.1934. – С. 3.

Примітки

368. Так у тексті.