Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 135 1931. – Навчальний план ІІ-го курсу весняного прийому Бердянського педтехнікуму

Навчальний план для ІІ-го курсу весн. прийому на І семестр від 21/ІІ до І/VІІІ 1931 р.

Всього 16 декад, із яких:

Теоретичної роботи 11 декад

Індустр. практики 2 декади

Агропрактики 3 декади

1 Осн. Індустр. виробн. 20 годин Сподкин
2 Осн. с. господ. 20 годин Кліщов
3 Фізира 40 годин Одинець
4 Математика 40 годин Кара-Куркчі
5 Метод. математ. 40 годин Зінківський
6 Укр. мова 60 годин Бучинський
7 Нім. мова 16 годин Едігер
8 Істор. кляс. бор. 60 годин Остапенко
9 Політекономія 30 годин Ящук
10 Педологія 60 годин Рославлев
11 Педагогіка 40 годин Молдавський
12 Дидактика 45 годин Соболь
13 Тон. мист. 25 годин Полулях, Страшевський
14 Роб. в майстерні 50 годин Ванін, Поляков
15 Фізкультура 30 годин Цецохо
16 Військова підготовка 40 годин Дворников

Разом: 616 годин

Пом. Директора Т-му Кара-Куркчі

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 80. – Арк. 41. Копія.