Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 131 1927, жовтня 11. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Народному комісаріату освіти

Копія

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

Укрголовпрофос

Бердянський

Педагогічний Технікум

11/Х 1927 року

Ч 946

м. Бердянськ

До НКО Упрофосвіти, МарОкрІНО, Марокр. Виконкому, Бердянськрайкомісії по организації свят. 10-річчя Жовтн. Революції

Бердянський Педагогічний Технікум, що розвернувся на місці колишньої гімназії та колишніх педагогічних курсів, уже з 1920 року стає міцно як організована учбова установа, навіть страшний голод 1921 – 22 року не припиняв діяльності тодішніх педагогічних курсів. З 1923 року поступово учбова частина поліпшується, а в 1926 – 1927 року Технікум переходить цілком на українську викладову мову й удосконалює методи викладання.

Ювілейні дні застають Технікум наскільки організованим, що він має повне право на назву вищої школи, навіть кращі мешкання міста належать Т-му та його БПС, як лабораторії устатковуються новими меблями.

Пед. персонал увесь із відповідною освітою та з достатньою кваліфікацією; наукові праці професури Т-му за 1926 – 1927 рік видруковано в журналах «Шлях освіти» та «Радянська школа»; виготовлено до друку наукові праці – наслідки експериментальних досліджень – біля тисячі дітей переддошкільного віку та звище тисячі шкільного з трьох ближчих округ.

Технікум зв’язаний з місцевими метод. осередками, де керують викладачі його, з кабінетами соц. педагогіки Харкова та Одеси, з масовою школою, що її охоплено Консульт-Бюром Технікуму.

Кабінети Т-му та виставки притягують вчительство ближчих районів. Досвідна трудшкола на селі (Старо-Петрівська) та експериментальний дит. садок при Технікумі є безпосередніми базами пед. виробницта. В кабінеті соц. вих. Т-му встановлено першу в приморській смузі (крім Одеси) рейлексологічну кабінку, устатковану за схемою за[…] [131] кабінетом, що її виповнив студент.

Отже, Технікум веде як наукову й учбову, так масову громадську роботу, маючи достатню матеріяльну базу й кваліфіковані сили.

Студентський склад цілком задовольняючий як з боку підготування, так з боку політично-громадського. На 130 студентів… комсомольців, що складає… %. //

На 40 місць до І-го курсу було 132 кандидати. Підготовча група зібрала теж до 100 кандидатів і довелося й тут шляхом конкурсу одбирати слухачів.

До ювілею Великого Жовтня Т-м готується не лише перевівши вивчення окремих галузей рад. будівництва (освіти особливо), а й ув’язавши щільно всі дисципліни навколо комплексної теми «Здобутки Жовтня та оборона від колишньої навали контрреволюції».

Вузівська Комісія в справі святкування 10-річча Жовтневої Революції та Правління Т-му своїми постановами ухвалили: просити відповідні організації піднести перед ВУЦВК клопотання про надання Бердянському Педтехнікуму імені «Бердянський Педагогічний імені 10-річча Жовтневої Революції Технікум».

З цим проханням Технікум от і звертається.

В разі задоволення цього законного бажання всього колективу Т-ма, просимо повідомити до дня свят або телеграмою під час світ, аби визначнішим та особливо урочистим був день свята 10-х роковин Жовтневої Революції.

Директор Педтехніикуму [Підпис] /Парада/

Пом. директора [Підпис] /Забарний/

Секретар [Підпис] /Жигула/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 127 – 128. Копія.

Примітки

131. У тексті кілька літер не прочитані.