Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 146 1928. – Список студентів Бердянського педтехнікуму, які одержують стипендії за рахунок окружного бюджету

Копія

Список

студентів Бердянського Пед. Технікума, що одержують стипендії окр. Бюджета

Прізвище, ім’я та по батькові В якій гру-пі Соці-яльне поход-ження Матері-яльне стано-вище Документи, що стверджують 3 та 4 графи Висновки шкільної ради
Діхтяр Надія Мар. III Селянин Бідняк Відповідні документи про соціяльне походження та матеріяльний стан від сільрад і райвикон-коммів знаходяться при особистих справах Педтехнікума Комісія в студ. справах в засіданні від 20/XI 1927 р. ухвалила зарахувати перелічених осіб стипен-діятами. Постанова Комісії затверджена Правлінням Технікума
Носовська Марія II Селянин Бідняк
Калюжний Іван П. II Селянин Бідняк
Грамберг Есфір II Служ-бовець На утр. брата, який вчиться
Терентієва Варка Ів. II Селянин Середняк
Хорунжа Олена II Робітник Одержує соц. допомогу
Кущевич Юзефа II Служ-бовець Зар. плата батька 36 крб. 40 к.
Бондаренко Марфа Вас. II Селянин Бідняк
Курило Грицько II Селянин Середняк
Бурцева Зоя Андр. II Служ-бовець Зарплата батька 40 крб.
Романов-ська Людмила II Селянин Бідняк
Саєнко Мотря II Селянин Бідняк
Вінтман Белла Ю. I Кустар Одержує соц. допомогу
Горб Микола I Селянин Бідняк
Міхно Любов М. I Селянин Бідняк
Роспопова Марія Ів. I Селянин Бідняк
Пругло Параска Влас. I Служ-бовець Батько одержує зарплатню 35 крб.
Куліш Параска Сем. I Робітник Зарплата 70 крб.
Чепіжко Христя Пил I Селянин Бідняк
Михайлова Серафима I Селянин Бідняк
Охріменко Олена Іл. I Селянин Бідняк
Шарко Таїса Антип. I Служ-бовець Залізничник
Момот Марія Юх. I Селянин Бідняк
Ященко Тетяна Вас. I Робітник Тесляр
Захарова Ївга С. I Робітник На утр. сестри-вчительки

Директор Пед. т-ма Порада

Секретар Жигула

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 229. Копія.