Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 136 1931. – Навчальний план І-го курсу весняного прийому Бердянського педтехнікуму

Навчальний плян І весн. курсів на І семестр від 15/ІV до 25/VІІ 31 р.

Всього теоретичних 9 ½ декад.

Основне с/госп. 40 год. Кліщов
Фіз. географія 80 год. Спаський
Природознавство 60 год. [135] Мудрий
Математика 60 год. Кара-Куркчі
Укрмова 40 год. Сеферовський
Комдитрух 60 год. [136] Хоминська
Тон. мист. 25 год. Страшевський
Фізкультура 40 год. Цецохо
Військ. підгот. 25 год. Дворников
Економ геогр. 40 год. [137] Спаський
Педологія 36 год. Наймер
506 год. [138]

Пом. Директора П-му /Кара-Куркчі/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 80. – Арк. 50. Копія.

Примітки

135. У тексті дописано: +20.

136. У тексті дописано: (50).

137. У тексті дописано: 120.

138. У тексті дописано: Роб. в майстерні. 26 год. Ванін.