Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 148 1928. – Навчальний план підготовчої групи при Бердянському педагогічному технікумі на 1928 – 1929 навчальний рік

Навчальний план

підготовчої групи при Бердянському Пед. Т-мі на 1928 – 29 учб. рік

Назва предмету Пересічна річна кількість годин Триместр
I II III
Політекономія 4 4 4 4
Економполітика 2 2 2 2
Радянське будівництво 2 2 2 2
Історія 4 4 4 4
Географія 2 2 2 2
Природознавство (ботаника, зоологія, хемія) 5 5 5 5
Математика 4 4 4 4
Фізика 3 3 3 3
Укрмова 4 4 4 4
Література 2 2 2 2
Співи 2 2 2 2
Нім. Мова 2 2 2 2
Всього 36 36 36 36

Кошторис на утримання підготовчої групи на 1928 – 29 навч. рік.

I. Зарплата.

Оплата лектури за 36 тижневих годин по 6,70 крб. за годину.

Всього на місяць 6,70×30=201 карб.

Всього на рік 201×12=2412 карб.

Соцстрах 10,75 %=259,29

Міськом 1 %=24,12

Разом=2896,41

II. Матеріяльна допомога учням.

10 стипендій по 16 ½ крб. щомісячно: 16,50×10×12=1980

III. Часткове устаткування гуртожитку та сплата адм.-госп. видатків проводиться за рахунок плати за право навчання.

Директор т-ма

Секретар Жигула

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк. 296. Чернетка.