Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 123 1927, січня 12. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Народному комісаріату освіти

До Наркомосу. Матеріяльний відділ [128]

На № 2109 пе 9 від 12/І 1927 року

Бердянський Педтехнікум надсилає відомості про лишки бланків пільгового проїзду на 1/ІІ 27 року:

І – форма № 1 з знижкою в 50 % – 18 шт.

2 – форма № 2 з знижкою в 75 % – 2 шт.

3 – форма № 3 з знижкою в 100 % – 3 шт.

4 – форма № 9І з знижкою 100 % (для педпрактики) – 7 шт.

Педтехнікум прохає надіслати бланки для видачі студентам під час весняно-літнього триместру і під час практики студентів:

І – форма № 1 з знижкою в 50 %. – 42 шт.

2 – форма № 2 з знижкою в 75 % – 40 шт.

3 – форма № 3 з знижкою в 100 % – 10 шт.

4 – форма № 91 з знижкою в 100 % (для педпрактики) – 32 шт.

Крім того, Педтехнікум весною ц/р улаштовує екскурсію, для якої також прохання надіслати бланки пільгового проїзду в кількості 40 шт.

Керуючий Педтехнікумом /Порада/

Секретар /Бугай/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 26. Копія.

Примітки

128. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 271. 12/І 27 р.