Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 132 1927, жовтня 8. – Розрахунок платні адміністративно-технічному персоналу Бердянського педагогічного технікуму

Додаток № 27

до гл. 4 § 1 видаткового

кошторису на 1927/28 б/р.

Народний Комісаріят Освіти УСРР

Розрахунок [132]

на зарплату адм.-технічного персоналу Педагогічного технікуму

місто Бердянськ

Зона ІІ

Назва посад Розмір міс. утрим. Кільк. посад Сума Увага
На місяць На рік
Директор 98 1 98
Пом. Директора
Зав. Господарством 54 1 54
Секретар 50 1 50
Рахівник 41 1 41
Бібліотекар 48 1 48
На утрим. нижчого технічн. персоналу (служники кваліф. та некваліф., убиральн., опалюв. та інш.) 75
Разом 366 4392
Знимається 1 % 42
К асигнуванню на зарплатню 4350
На утримання Місцькому 40
Всього по § 1 гл. ІV 4390
На соцстрах (гл. 18) 470
Всього по фонду 4860

Член колегії НКО [Підпис] Бутвін

Зав. Мат. Відділом [Підпис]

Бухгалтер бюдж. частини [Підпис] Кочанов

№ 643-250 пр. 7

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 132. Оригінал.

Примітки

132. Помітка у верхньому лівому куті документу: № 213. 8/Х 27 р.