Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 121 1927, січня 6. – Відомості про штатний педперсонал Бердянського педагогічного технікуму

До Наркомосу

На № 68654 зп 9, від 7/XІІ 26 р.

Бердянський Педтехнікум надсилає відомості про штатний педперсонал.

Назва дісциплін, згідно учб. плану, затверд. НКО Число год., устан. за учбов. пла-ном Прі-звище, ім’я та по батькові лектор. Посада, що займає в 25 – 26 учбов. році. Посада, на яку висуває 26 – 27 учбов. рік Наван-тажен-ність на 26 – 27 учб. рік (кільк. тижн. годин) Чи може викла-дати укр. мовою Виснов-ки і пропо-зиц. прав-ління ВУЗу
Дидактика та школо-знавство 34 тр. Смолин-ський Сергій Михай-лович Декан Херсон-ського ІНО Професор ІІ розр. 14 лекц. річних, 2 групов. річних Може Затвер-дити на посаді профе-сора ІІ розряду
Педологія 8 тр.
Історія клас. боротьби. 20 тр. лек. год. Порада Степан Семе-нович Лектор Педтех-нікума Викла-довець І-го розряду 12 лекц. річних і 2 групових річних год. Може Затвер-дити на посаді викла-довця І розряду
Рад. держава та право 5 тр. лек.
Методи пол. осв. роб. 8 тр. лек.
Політ-економія 10 тр. год.
Педагогіка 12 тр. Забарний Іван Михай-лович Штат-ний викла-довець Прилук-ського Педтех. Викла-довець І розряду 12 лек. річних і 2 гуртк. річних годин Може Затвер-дити на посаді викла-довця І розряду
Педсистеми 13 тр.
Педологія 8 тр.
Економ.-геогр. 5 тр.
Геологія з елементами світобудови, методика крає-знавства 6 тр. Шейкін Всеволод Василь-ович Штат-ний викла-довець І розряду Бердян. Педтехн. Викла-довець І-го розряду 5 лекц. і 11 групових річних годин Може Затвер-дити на посаді викла-довця І розряду
Ботаніка й зоологія І2 тр.
Біологія 4 тр.
Методика крає-знавства 4 тр.
Література 16 тр. Крючок Іван Петрович Штат-ний викла-довець ІІ [124] розряду Бердян. Педтех. Викла-довець І-го розряду 13 лекц. і 1 групових річних годин Може Пору-шити клопо-тання про перевод до І-го розряду
[…] [125] з метод. […] [126] 27 тр.
Математика 23 тр. Одинець Олекс-андр Андрій-ович Поза-штат-ний виклад. Бердян. Пед-техн. Викла-довець І-го розряду 13 лек. річних і 3 групових річн. Може Пору-шити клопо-тання про перевод до І-го розряду
Фізика 13 тр.
Спів й музика 16 тр. Полулях Дмитро Іванович Поза-штат-ний виклад. Бердян. Педтехн. Викла-довець ІІ розр. по половин. ставці 5 лекц. річних, 2 студ. річних годин Може Затвер-дить на посаді викла-довця ІІ розряду з пол. оклад.
Образо-творче мистецтво 16 тр. Камін-ський Борис Петрович Поза-штат-ний виклад. Бердян. Педтехн. Викла-довець ІІ розр. по половин. ставці 5 лекц. і 2 студ. річних Не зовсім гаразд Затвер-дить на посаді викл. ІІ розряд. з ½ ок.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 11. Копія.

Примітки

124. Так у тексті.

125. У тексті одне слово не прочитано.

126. У тексті одне слово не прочитано.