Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 122 1927, січня 24. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Народному комісаріату освіти

До Наркомосу [127]

На № 67390 од 18 від 2/ХІІ 26 р.

Бердянський Педтехнікум при цьому надсилає відомості про житлові умови студентства по зазначеній формі:

1. Назва установи, що при ній існує гуртожиток 1. Бердянський Педагогічний Технікум
2. Число гуртожитків та адреса таких 2. Гуртожитків 2. Вулиця Дзержинського, 4 та 16 (гуртож. № 1 та гуртож. № 2)
3. Де міститься гуртожиток: у будинкові навчальної установи, чи окремо. Якщо окремо, то зазначити віддалення від ВУЗу 3. Гуртож. містяться окремо: до гуртож. № 1 – 200 саж., до гуртож. № 2 – 250 саж. від ВУЗу
4. Загальна площа занятої гуртожитком і корисна житлова площа всіх жилих кімнат (зазначити обов’язково в кв. саж.) 4. Загальна площа 190 кв. саж., корисна житлова площа – 117 кв. саж.
5. Розподіл кімнат і корисної площі за якою категорією мешканців:
а) Зайнято студентами а) 117 кв. саж.
б) Приватними мешканцями б) Приватних мешканців немає
в) Колишніми студентами, що вже погубили зв’язок з ВУЗом (закінчили ВУЗ або виключені) в) Теж
6. Загальне число студентів в установі з розподілом: 6. 136
а) Рабфаківців а) Немає
б) Основників, кол. рабфаківців б) Немає
в) Основн., що вступили безпосередньо до ВУЗу 136
7. Загальне число учнів, що мешкають у гуртожитках: 7. 65 душ
з них сімейних сімейних немає
число членів родини (не студ., що мешкають разом зі студентами у гуртожиткові, число кімнат та площа, що займають сімейні студенти) Немає
8. Пересічні норма корисної житлової площі, що припадає на І студента 8. 1,8 кв. саж.
9. Розподіл учнів, що мешкають у гуртожитках за такими категоріями: 9.
а) чоловіків 26 чоловік
б) жінок 39 жінок
а) рабфаківців Немає
б) основн. колишн. рабфаківців Немає
в) основн., що безпосередньо вступ. до ВУЗу 65
а) держстипендіятів Держстип. 30, округов. 12, районов. 8
б) господ. стипендіятів немає
в) що не одержують стипендій 15
10. Число родин приватних мешканців у гур-ку та число членів родин 10. Немає
11. Число колишніх студентів 11. Немає
12. Загальне число студ-тів, що повинні закінчити ВУЗ до початку 27/28 та 28/29 учб. року 12. Закінчують на початок 1927/28 – 34 На початок 1928/29 – 45
13. З них мешкають і звільнять місця до початку 27/28 та 28/29 учб. року 13. До початку 1927/28 – 13, до початку 1928/29р. – 29 //
14. Число студентів прийому 1927/28 учб. року, що їх можна буде розселити в існуючих, при умові обов’язкового виселення із інтернатів приватних мешканців, колишніх студенів, що погубили зв’язок з ВУЗом, і всіх студентів, що закінчують ВУЗ в цьому році 14. 30 осіб
15. Чи є при інтернаті окремі кімнати для заняття, або лишні допомічні установи: їдальня, амбулаторія, пральня 15. Є їдальня і пральня

Керуючий Педтехнікумом

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 11 – 11 зв. Копія.

Примітки

127. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 255. 24/І 27 р.