Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 129 1927, жовтня 8. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Народному комісаріату освіти

Копія

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

Бердянський

Педагогічний Технікум

8/Х 1927 року

Ч 931, 932, 933

м. Бердянськ

До НКО Укрпрофосвіти, Педвертикаль, до Укрсоцвиху і до МарОкрІНО

З 10-го цього жовтня при Педтехнікумі відчиняється досвідний дитячий садок на 25 дітей [я]. Положення про нього, що до цього додається, та кошторисні статки платні батьків за дітей погоджено з Райкомом Спілки Робос та Райінспектурою НО. Персонал дит. садка, керовниця та техничка запрошені відповідно в погодженні з тими ж органами за окремою угодою.

Про особливості педагогічної й методичної роботи дит. садка буде інформуватися через Пед.-пресу, а окремі звіти річні буде надсилатися до Окр. ІНО.

Просимо зарегіструвати досвідний дит. садок при Педтехнікумі та дати вказівки Бердянському РВК, аби його було з 1/Х 1928 р. взято на місцевий бюджет, бо тяга до дошкільного виховання в м. Бердянському є надзвичайно велика, і дит. садок, що має утримуватися з платні батьків, не може охопити дітей біднішого населення.

Додаток:

Управитель П-ма

Секретар [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 122. Копія.

Примітки

я З 10-го цього жовтня при Педтехникумі відчиняється досвідний дитячий садок на 25 дітей… – Стосовно дошкільної освіти у виданні «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928) зазначено:

«Зараз є дві дошкільні групи при Дитячому Містечку та експериментальний дитячий садок при Педагогічному Техникумі, куди за невеличку платню посилають своїх дітей робітники та службовці. Дошк. групи дитяч. містечка охопили 60 дітей, а експериментальний дит. садок 25 дітей. Цей садок український. Відчиняється дит. садок і при клубі металістів» (с. 34).