Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 134 1928 [?]. – Відомості про соціальний стан студентів Бердянського педтехнікуму

По соц. станов. студенти Берд. Педтехнік.

І курс Жін. Чолов. Всього
Робітники та їх діти 19 1 20
Селяне та їх діти 31 16 47
Трудова інтелег. 14 3 17
Службовці та їх діти 9 1 10
Кустарі 2 2
96
ІІ курс
Робітники та їх діти 9 3 12
Селяне та їх діти 14 8 22
Труд. інтел. 2 2
Служб. та їх діти 4 4
Кустарі 1 1
41
ІІІ курс
Робітники та їх діти 1 1 2
Селяне та їх діти 14 13 27
Трудова інтел. 5 5
Службовці та їх діти 1 1 2
Кустарі 3 3
39
Всього 129 47 176

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 80. – Арк. 6. Чернетка.