Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 110 1926. – Повідомлення Упрофосвіти Бердянському вечірньому робітничому технікуму

До Бердянського вечірн. робітничого Технікуму

Копія: Бердянськ. Педтехнікуму.

На ч. 25 від 9/X

Упрофосвіта повідомляє, що фізичний кабінет належить педтехнікуму, але ним повинен користуватися і ВРТ. Про умови користування домовитися на місці.

Заст. зав. Упрофосом /Шматько/

Ст. інспектор ВІТОРу /Гуревич/

Секретар УПРОФОСу /Пісоцька/

Згідно: [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 48. – Арк. 89. Копія.