Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 100 1925. – Оголошення про прийом на навчання до Бердянських педкурсів у 1925 – 1926 н. р.

Оголошення про приймання [109]

На Бердянські Вищі 3-х річні Педагогічні курси

в 1925/26 навч. році

Бердянські Педагогічні курси мають на меті підготувати робітників соціяльного виховання для перших чотирьох груп трудшкіл, для дитячих будинків, дитячих садків, других установ Соцвиху.

На курси приймаються особи не молодші од 17 років. Тих, що скінчили професійні школи, приймають без іспитів, останніх приймають по екзаменам. Бажаними кандидатами будуть ті, що мають революційний, професійний, громадський або службовий стаж.

Приймаються лише особи, які мають командировки від партійних, професійних і військових органів, комсомолу, жінвідділу, комнезаму, що їх проведено через окружні правління (Окрком КП(б)У, Окрпрофбюро, Воєнкомат і т. д.) [110].

Мінімум знань для вступу до Педкурсів:

1 По політграмоті Приблизно в обсязі підручника по «Соціально-економічному мінімуму», обидві частини;
2 По алгебрі Рівняння 1-го та 2-го ступеня, радикали, прогресії;
3 По геометрії Планіметрія та стереометрія;
4 По економгеографії Приблизно в обсязі Сухова «Економічна географія України»;
5 По природознавству Приблизно в обсязі підручника Трояновського, ботаніка, анатомія, зоологія, неорг. природа;
6 По фізиці Всі відділи в обсязі підручника Цінгера, механіка, світло, електрика, рідини, гази, звук;
7 По російській мові або українській Вміння вільно і грамотно викладати свої думки (виконання твору) й начитаність у новій літературі.

Ті, що вступають, мусять знати українську мову в такій мірі, щоб могти вільно розказати лекції й штудіювати дисципліни, які викладаються виключно українською мовою.

До заяви про побажання вступити на курси (на ім’я голови Прийомочної комісії) треба додати: а) документи про вік (метричний випис), б) документи про відношення до військових обов’язків, в) документи про освіту, г) 2 фотографічних картки, д) командироване посвідчення, е) анкета встановленої форми, засвідчена установою, що командирує (бланк анкети видають на курсах).

Заяви про приймання на курси подаються в канцелярію курсів між 15 липня й 10 серпня. Іспити почнуться 15 серпня. Початок занять 25 серпня.

Викладання проводиться українською мовою. Відносно тих, що вступають, Держава бере на себе обов’язки в значенні постачання харчу, одежі, мешкання й грошей. Педкурсам в минулому році було відпущено 24 стипендії по 17 карбованців. Від платні за право навчання звільняється тільки 45 % всіх студентів, 10 % платять 30 карбованців за рік, 15 % – 22 карб. 50 коп.,15 % – 15 карб., 15 % – 7 карб. 50 коп. на рік в залежності від матеріяльного становища студента та його соціяльного стану. Гуртожиток є на 25 осіб. Вживається заходів до його поширення. Є їдальня на 50 осіб на самоокупності.

Комітет Педкурсів.

Адреса Педкурсів: Бердянськ, Педкурси.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 140. Оригінал.

Примітки

109. Помітка на верхньому полі документу: Прохання вивісити.

110. Дописано від руки: А також від Райвиконкомів.