Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 95 1924, грудня 18. – Акт про пожежу в фізичному кабінеті

Акт

Бердянськ, 18 грудня 1924 року.

Ми, нижчепідписані, Завідуючий Бердянським Вечірнім Робітничим Технікумом тов. Соколовський, пом. керуючого Бердянським Вечірнім Робітничим Технікумом т. Шафранський, Завідуючий тех. школою т. Дончев і Завідуючий фізичним кабінетом т. Павликівський составили настояний акт про нижчезазначене:

17 грудня с/р о 8 годині вечора під час клубних занять Педкурсів спалахнув пожар в майстерні при Фізичному кабінеті, котрий знаходиться в загальному користуванні Вечірнє-робітничого Технікуму і Педкурсів. Причина пожежі не вияснена, але можливо гадати, що пожежа виникла від коротких замиканій в проводах, ізоляція котрих знаходиться в старім становищі (ходатайство про обновлення сіті було послано в минулім році і вдруге послано в цім). Крім того, як оказалось після огляду місця пожежі і після того, як розібрана була частина штукатуреної переборки, при вводі в неє провода була відсутня бермановська трубка або яка-небудь друга ізоляція (проводка була вкладена ще адміністрацією б. Мужськой Гімназії). Комісія не може не відмітити, що в помешканні, дякуючи великій нагрузці і несправності сеті, дуже часто бувають короткі замикання.

В минулому році перегорів рахівник, електростанція кілька раз міняла свинцеві предохранителі на стовпах і т. і., не кажучи про те, що постійно перегорають предохранителі у рахівника і в коридорах. //

Пожежа була своєчасно помічена і потушена своїми силами до прибуття Пожежної команди.

Убитки: згоріли стіл дерев’яний – 15 карб., вольтметр-амперметр – 5 карб., акумулятор – 19 карб. Необхіден ремонт для двох реостатів на суму 5 карб. Крім того, побілка – 14 карб., і частковий ремонт полу – 20 карб. Приблизна загальна сума [106]

Оригінал підписали:

Тимчасово керуючий технікумом інженер Соколовський

Завідуючий тех. школою Дончев

Пом. керуючого Технікумом інженер Шафранський

Зав. фізичним кабінетом Павликівський

З оригіналом згідно: діловод [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 28 – 28 зв. Копія.

Примітки

106. У тексті цифра не прочитана.