Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 118 1927, січня 6. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Народному комісаріату освіти

Справа № 72 [122]

До народного комісаріяту освіти

Бердянський Педагогічний Технікум має за досвідні школи: Семирічну трудшколу імені «Франка» в м. Бердянську та чотирьохрічку в селі Старо-Петрівському [щ]. Прикладаючи при цьому положення про досвідні школи при Бердянському Педтехнікумі, яке вироблено Педагогічною Цикловою Комісією Технікума в погодженню з робітниками зазначених вище шкіл, Бердянський Педагогічний Технікум прохає асигнувати 1300 карб. на устаткування досвідних шкіл необхідним учбовим приладдям.

До цього комітет Технікума має додати, що ним своєчасно було порушено клопотання перед Маріупольською Округовою Інспектурою Наросвіти про виділення для досвідних шкіл при Бердянському Педтехнікумі частини коштів, що маються в її розпорядженні, для устаткування досвідних шкіл, але Окрінспектура в задоволенню цього клопотання відмовила.

Керуючий Педтехнікумом

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 72. – Арк. 2. Копія.

Примітки

122. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 210. 6/І 27 р.

щ Бердянський Педагогічний Технікум має за досвідні школи Семирічну трудшколу імені «Франка» в м. Бердянську та чотирьохрічку в селі Старо-Петрівському… – Стосовно останньої школи видання «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928) зазначає:

«Освіта в селі дуже підупала під час горожанської [так у тексті] війни й голоду. Зараз трудова школа має 4 групи, 180 учнів, 4 учителі. Методичною частиною школи, як досвідної, керує Бердянський Педтехнікум. Школа набуває виразного ухилу на сільське господарство й переводить його через проектні завдання» (с. 48).