Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 106 1928, квітня 18. – Протокол засідання суспільствознавчої циклової комісії Бердянського педагогічного технікуму

Протокол № 16

засідання від 18/IV 1928 навч. року

Присутні: Порада С.С, Крючок І.П., Журавель О., Соклаков І.М., Момот С., Цебенко В.

Голова: Порада С.С.

Секретар: Журавель О.

Засідання

призначено 18.20

розпочалось 19.20

закінчилось 20 г. 10 х.

Черга дня:

1. Підсумки гром. роботи ст-тів в зимовий триместр.

2. Підсумки роботи по воєнізації.

1. Слухали: Підсумки роботи по воєнізації за зимовий триместр.

Гурток першої допомоги, що працював при клубі БРО, роботу свою закінчив, підведені підсумки роботи. Програму закінчило 53 особи, із яких 11 не з’явилися на облік знань. Військово-санітарні курси відвідувало 36 осіб, із них три хлопці, програм роботи ще не закінчив, залишились практичні роботи в лікарні – 20 годин. Військовий гурток збирався 13 разів, витратив 26 робочих годин. Відношення до роботи тов., за виключенням тов. Вдовиченко, задовольняюче. За останній час по військово-санітарному гуртку занять не відвідували такі тов.: 1. Сушевіч. 2. Ківович. 3. Матвєєва. 4. Охріменко. 5. Воронцова. 6. Степанова. 7. Чернова. 8. Кисляг.

2. Ухвалили:

Відчит прийняти до відому. Визнати за необхідне виконання роботи в ІІІ триместрі. В весняний триместр роботу перенести на повітря, надавши їй військово-екскурсійний характер. Котегорично пропонувати тов. тов. Сушевіч, Ківович, Матвєєва, Охріменко, Воронцова, Степанова, Чернова та Кисляг відвідувати військово-санітарні курси. В ІІІ триместрі тов., що відвідують // військово-санітарні курси, звільніть від громадського навантаження, а відвідування курсів зарахувати як навантаження по гром. роботі.

Тов., що не з’явилися на облік роботи, пропонувати до закінчення триместру скласти зачоти по гуртку першої допомоги, реалізацію цього пакту доручити тов. Журавлю О.

Доручить тов. Соклакову подати на затвердження циклової комісії план роботи військ. гуртка на ІІІ триместр. Закріпити жіноцтво, яким менше аніж 18 р., а тому вони не могли відвідувати військово-санітарні курси, за гуртком першої допомоги при Б.Р.О.

2. Слухали: Підсумки громадської роботи ст. в зимовий триместр

1 Кулик К. Керівник ком. школи загальної освіти. Упов. по товариству «Друзі Дітей». Член секції міськ. ради.
2 Демішева Член бюро товариства «Друзі Дітей» при клубі Б.Р.О. Голова КВД. Член секції міськ. ради, обслідувала крамниці ж/д.
3 Бурцева Чен побутового ядра. Член секції міськ. ради – секретар.
4 Манойленко Член побутового ядра. Зробила одну доповідь на селі.
5 Поляхів Керівник Ком. політ. школи жел. дор. Член побутового ядра.
6 Терентьєва Зробила доповідь на селі.
7 Субота Зробила доповідь на селі. Займалася з членом ВКП(б) по підвищенню грамотності.
8 Гранберг Занімається з членом ВКП(б) по підвищенню грамотності. Зробила одну доповідь на селі.
9 Хоминська Член міськ. ради. Обслідувала клуби міста та Дитяче містечко. Працює в кабінеті Соц.-Виху.
10 Антоненко К. Зробила доповідь на селі. Член бюро ТСО Авіяхіму. Відповідальна за роботу гуртка Першої допомоги. //
11 Давидовська Зробила доповідь на селі.
12 Князьова Н. Зробила доповідь на селі. Переводила підписку на облігації Зайом індустріялізації.
13 Беспалова Ї. Зробила доповідь на селі.
14 Попов І. Працює в Рай С.Б. Читає доповіді на с/г. теми.
15 Галкіна М. Занімається з членом ВКП(б) по підвищенню грамотності. Зробила доповідь на селі.
16 Шахів М. Зробив доповідь на селі. Голова комісії по переведенню свят.
17 Холодарьова Зробила доповідь на селі. Голова шеф. ком.
18 Чернова Зробила доповідь на селі.
19 Янушківська Зробила доповідь на селі.
20 Панченко Зробила доповідь на селі.
21 Скакун Зробила доповідь на селі.
22 Стуханів Зробив доповідь на селі. Член ред. колегії.
23 Бакуліна Н. Дит. робітник при Дит. містечкові. Працювала 3 тижні в книгозбірні.
24 Овсянікова Н. Комендант БПС Ч. ІІ. Дит. робітник при Дит. містечкові.
25 Гадючка І. Відповід. за роботу кутка МОДРу при Б.Р.О. //
26 Крючківська Відвідує семінар МОДРу при Б.Р.О.
27 Георгакіс К. Член тор. кооп. секції міськ. ради. Відвідує військово-санітарні курси.
28 Яцура М. Книгозбірня местран [х]. Тех. секретар Б.Р.О.
29 Булатова Навантаження не має.
30 Жигула Л. Секретар культ. відділу. Працює на Червоному подсьолкові серед жінок.
31 Шаркова Н. Навантаження не має.
32 Іваненко М. Теж.
33 Нейкова Теж.
34 Варава Книгозбірня при клубі Б.Р.О.
35 Харунжа Д. Навантаження не має.
36 Харунжа Я. Теж.
37 Бакай Член побутового ядра.
38 Сімонець Навантаження не має.
39 Краснокутська Кут. орг.
40 Савченко В. Член секції міськ. ради. Член академ. відділу.
41 Коморний Х. Член секції міськ. ради. Член бюро Червоного Хреста.
42 Компанієць Т. Зробив доповідь на селі. Працює в школі заг. освіти при Макар. фабриці.
43 Синяк О. Керівник радіогуртка. Зробив 2 доповіді на селі.
44 Фролков Керівник студкорівського гуртка. Зробив доповідь на селі.
45 Іваненко Н. Кут. орг.
46 Черненко М. Член секції міськ. ради.
47 Тюрєва Навантаження не має.
48 Черкаська Теж.
49 Єрмаків Д.В Член секції міськ. ради. Член викон. бюро кооп. організ. //
50 Кукуш Я. Навантаження не має.
51 Мокієнко Тех. секретар ТСО Авіяхіму.
52 Антіпова Член побутового ядра.
53 Познякова О. Член секції міськ. ради.
54 Кирилів Кут. орг.
55 Диркачова Працює при кутку МОДРа в Б.Р.О.
56 Кірілюс Я. Звільнена від навантаження по хворобі.
57 Шарко Т. Працює в читальні при Б.Р.О.
58 Зребний П. Зробив дві доповіді на селі.
59 Росіхін І. Зробив одну доповідь на селі.
60 Богатир М. Редактор стін. часопису. Зробив дві доповіді на селі.
61 Садова О. По хворобі звільнена від роботи.
62 Вдовиченко Зробив доповідь на селі.
63 Діхтяр Зробила доповідь на селі.
64 Куліш П. Навантаження не мала.
65 Шульга Я. Член секції міськ. ради. Голова академ. відділу.
66 Савенко Л. Тех. секретар економ. відділу.
67 Кочкіна З. Член культ. відділу.
68 Бугай Л. Зробила одну доповідь на селі. //
69 Бондаренко М. Член секції міськ. ради.
70 Безпалова В. Зробила одну доповідь на селі.
71 Генов С. Зробив дві доповіді на селі. Керівник гуртка поточ. п.
72 Ганошенко Член профкому – Тех. секретар.
73 Івахненко К. Зав. клубом Б.Р.О.
74 Захарова Г. Член бюро осер. ЛКСМУ.
75 Писанець О. Дит робітник при Дит. містечку.
76 Журавель О. Орг. воєнної роботи ВУЗа.
77 Воротіліна
78 Дзиза О.А. Зробив доповідь на селі. Голова профкому.
79 Кальмів М.Р. Працює при Рай С. б.
80 Момот С.Ю. Зробив доповідь на селі. Голова В.Б.
81 Шевченко Ю.З. Член секції міськ. ради.
82 Момот М. Жен. робітник.
83 Чіпіжко Працює в книгозбірні Б.Р.О.
84 Стрелкова Дит. роб. при Дит. містечку.
85 Цебенко В. Секретар осер. ЛКСМУ.
86 Горб М. Зробив дві доповіді на селі.Уповнов. Кул.
87 Зубко Ф. Х/ч Червоний подсьолок.
88 Заїзжий Уповноважений по друку.
89 Яланська
90 Колісник К. Голова облікової ком.
91 Курило Г. Керівник гуртка самоосвіти.
92 Степанова Дит. роб. при Дит. містечку.
93 Сердюк Зав. АПО.
94 Полотняк Книгозбірня Б.Р.О.
95 Ростовська
96 Вінтман Працює в книгозбірні Пед. Тех.
Рабченко, Кисляк, Воронцова, Балагул, Сніжко, Гладкова, Михайлова, Мяснікова працюють задовольняюче. //
Безпалова Віра Книгозбірня Б.Р.О.
Блохіна Секретар МОДРу. Незадов.
Борцова Чергув. по гуртку МОДРу. Задов.
Виниченко Прикріплений до кіно «Червона зірка». Задов.
Добряк Семінар МОДРу. Незадовільно.
Єлісєєнко Секретар В.Б. Приймав участь у святах. Задовільно.
Захарова Ї. Книгозбірня Водместран. Задовільно.
Михно Малювання гасел. Задовільно.
Матвійова Книгозбірня Водместран. Задовільно.
Охріменко Семінар МОДРу. Незадовільно.
Пругло Книгозбірня Водместран. Задовільно.
Роспонова Рай С. Б. Задов.
Стеценко Семінар МОДРу. Задов.
Ященко Семінар МОДРу. Задов.
Звягіна М. Член секції міськ. ради. Р. С. Б. Задов.
Антоненко М. Член секції міськ. ради. Задов.
Вельчева Член секції міськ. ради. Задов.
Бурцева В. Член секції міськ. ради. Задов.
Бубир І.Х. Член секції міськ. ради. Задовільно. //
Вербоноль В. Голова МОДРу при Пед. Тех. Задов.
Шкребтан В. Член секції міськ. ради. Задов.
Костенко К. Член секції міськ. ради. Задов.
Кушнір Член секції міськ. ради. Задов.
Інжечик С. Член секції міськ. ради. Задов.
Саєнко Член секції міськ. ради. Задов.
Сініцька О. Рай С. Б. Член секції міськ. ради. Незадов.
Гадючка Н. Рай С. Б. Член секції міськ. ради. Задов.
Романовська Л. Рай С. Б. Член секції міськ. ради. Задов.
Зінківська Рай С. Б. Член секції міськ. ради. Задов.
Іванова Рай С. Б. Член секції міськ. ради. Задов.
Соклаків Рай С. Б. Член секції міськ. ради. Задов.
Дрозд Зробив доповідь на селі. Задов.
Коротич Зроб. доповідь на селі. Задов.
Калюжний Зроб. доповідь на селі. Задов.
Ківовіч Зроб. доповідь на селі. Задов.
Лобода Зроб. доповідь на селі. Задов.
Носовська Зроб. доповідь на селі. Задов.
Сенкевич Зроб. доповідь на селі. Задов.
Сущевич Зроб. доповідь на селі. Задов.
Тоцька Зроб. доповідь на селі. Задов.
Харунжа Зроб. доповідь на селі. Задов.

2. Ухвалили:

1. Вважати за необхідне ст. ІІ курсу з секцій міськ. ради зняти, поставити на їх місце ст. І курсу, доручить тов. Момоту провести цю справу через культ. відділ викон. бюро ІІ, доручивши доповіді на селі.

2. В наступний триместр закінчити виконання навантажень ІІІ курсом щодо постановки 2 допов. на селі.

3. Розвантажити ст. ІІІ курсу від постійної роботи, яка б могла перешкоджати нормальному ходу академ. роботи, // даючи лише окремі завдання, а також закріпити за деякими тов. партійців для підвищення грамотності.

Для скупчення роботи всіх добровільних орг. та громад в певному місці при ВУЗі орг. студентський клуб, по влаштуванні кутків відповідальним виділити тов. Цебенко.

В зв’язку з 2-тижневою перервою доручити тов. Цебенко та Момот зробити інструктивну доповідь на зборах ст. про участь їх в громадській роботі на селі в час міжтриместрової перерви.

Голова Порада

Члени [Підписи]

Секретар Журавель

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 38. – Арк. 88 – 92. Оригінал.

Примітки

х За даними видання «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928), політосвітня установа Местран налічувала 637 членів, стосовно ж дати її заснування, кількості книжок, журналів і газет в її книгозбірні зазначено: « –… немає відомостей» (с. 37).