Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 94 1924, грудня 17. – Відношення Бердянського вечірнього робітничого технікуму Бердянським педагогічним курсам

УССР

НКП

Бердянский

вечерний рабочий

техникум

т. Ленина

17/ХІІ 1924 г.

715

Бердянск

Зав. Педкурсами [104]

Препровождая при сем выписку из протокола заседания комитета от 15/ХІІ 24 г. Бердянский Веч. Раб. техникум им. тов. Ленина просит о принятии с В. стороны всех мер в направлении скорейшего освобождения одной комнаты (верх. эт.), занятой слушателями Педкурсов, так как таковая комната крайне необходима беднейшим студентам-рабочим техникума. В эту же комнату // перейдут т. Карпачев, Бондар. 1-ый и 2-й (живут сейчас в общежитии по Воронц. ул. [у]), и туда же вновь поступят студенты техникума По[…] [105]тов и Прокопович.

В. и. д. управ. техникумом [Підпис]

Деловод [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 26 – 26 зв. Оригінал.

Примітки

104. Помітка у верхньому правому куті документу: Вх Ч 427 13/ХІІ 24 р.

105. У тексті кілька літер не прочитано.

у Вулиця Воронцовська згодом була перейменована на вулицю Комунарів.