Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 109 1926, січня 4. – Звіт Бердянського педтехнікуму Маріупольській окружній інспектурі народної освіти

До Маріупольської ОкрІНО [114]

На № 23370

В 1925/26 учбовому році скінчивших курс сьомирічної школи будо допущено до іспитів 58 чоловік, не витримало – 14, витримало іспити 44 чол. За час першого триместру три студенти по особистій заяві взяли документи і вийшли з технікуму. На I-му триместрі навчалося 41 чолов. (був. уч. тр. шк.), з них успіває 24 (58,54 %), не успіває 17 (41,45 %). Іспити проводилися по програмам та формах, що вказано в правилах про прийом до ВУЗів, але по декотрим предметам вимоги були понижені. Неуспіх студентів (був. уч. т. ш.) пояснюється загальним слабим розвитком і кепською підготовкою в 7-річці. З 17 студентів, що не успіває, загальну неуспіваємість виказали 12 чолов. (70,6 %), тільки по точним наукам (фізика, математика, хемія) – 3 чолов. (17,6 %), тільки по природознавству– 2 чол. (11,8 %).

На питання, як впливає на успіх в заняттях Педтехніку та система, яка прийнята в трудшколах, відповідати не представляється можливим, позаяк в Педтехнікумі немає даних про те, яка система прийнята в тих трудшколах, з котрих прибули учні, а останні прибули з Поліг, Чернігівки, Андріївки, Новоспасівки і інших сел.

Керуючий Бердянським Педтехнікумом Павликівський

Зав. по навчальній роботі Раделов

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 48. – Арк. 10. Копія.

Примітки

114. Помітка на верхньому полі документу: Ч 5. 4/І 26 р.