Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 99 1925, травень. – Відношення Бердянських педагогічних курсів Інспекції народної освіти

До ІНО

На № 2555 від 21/V 25 р. [108]

Бердянські Педкурси повідомляють, що студентів, які мають скінчити Педкурси в 1924/25 учбовому році – 34, а студентів, які з них залишаться на праці в Бердянській окрузі – 28.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 124. Копія.

Примітки

108. Помітка на нижньому полі документу: Вх. Ч 325 22/V 25 р.