Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 93 1925, січень. – Статистична довідка про діяльність Бердянських педагогічних курсів

Центральне статистичне управління УСРР

Біжуча Статистика Народньої Освіти

Губернія Катеринославська Округа Бердянського Район _ Селище _

Місто Бердянськ Вулиця Шмідта Будинок № _

Поштова адреса установи Бердянськ, «Червоний будинок»

Повна назва й тип установи Бердянські 3-х річні педкурси

Якої спеціальності (мех., хім., електротехн., агрон.) Педагогічний

Учбово-адміністративна підвідомственість (НКОсвіти, НКШляху і т. д.) Підвідомств. НКОсвіти

Якою мовою провадиться викладання Мішана (російськ. та українськ.)

Призначається для підлітків чи дорослих Дорослих

Який термін повного навчання (не рахуючи підготовчих груп) 3-х річний

Число робітників освіти на 1/1 1925 р. 9

а) викладачів теоретичних дисциплін

б) керівників практичних робот та майстерень

Всього: 9

У тому числі а) що працюють тільки у Вашій установі _

б) що працюють одночасно в інших установах 9

Число учнів на 1 січня 1925 року Соціяльний склад учнів
Назва відділів чи факуль-тетів Чол. Жін. Об. пол. Розподіл учнів за роками навчання Робітників 25
Підгот. груп. І р. навч. ІІ р. навч. ІІІ р. навч. IV р. навч. V р. навч. Селян 45
Кустарів та ремісників
27 93 120 45 39 36 Службовців 49
Вільн. профес.
Торг.-пром. та інших нетр. зан.
Червоно-армійців 1
Інших
Разом по установі 27 93 120 45 39 36 Разом 20

Примітка: для короткотермінових курсів з довгістю навчання менше року учні за роками навчання не розподіляються.

Якщо установу засновано в 1924 р., зазначити, в якому місяці. Засновано в 1920 році.

Чи був навесні 1924 року випуск тих, що закінчили (так/ні) Закінчило: 1 чол., 20 жін., 21 разом.

Скільки прийнято восени 1924 року: 8 чол., 37 жін., 45 разом.

13. Джерела утримування установи

Статті видатків З яких джерел їх покривається
Утримання персоналу Державн. бюджету
Учбові приладдя та книги Державного бюджету та спеціяльних коштів
Господарські видатки
Ремонт

14. Заробітна плата робітників освіти за грудень місяць 1924 року (в карбованцях)

Категорія за тарифною сіткою Число осіб, що одержують за даною категорією Їм належить за грудень місяць Пересічний заробіток однієї особи
Грішми Натурою Всього належить видати
XV 8 482.61 Немає 482.61 60
XIV 3 134.86 134.86 45
XIII 2 60.17 60.17 30
XII 1 31.25 31.25 31.25
X 1 6.56 6.56 6.56
IX 1 25.16 25.16 25.16
V 3 39.50 39.50 13
Разом по устан. 19 780.11 780.11

Примітка: Зазначається всю суму заробітку в установі (за викладання, завідування і т. д.). Одержування натурою переводиться на червоні карбованці в цінах продуктів на 25 грудня.

Якщо введено платню за навчання, зазначити, з якого часу З вересня 1923 року.

Скільки учнів платять за навчання 46.

Яку суму повинні були внести всі учні за осінній триместр 1924 року 360 карб.

Яку суму фактично внесли в осінньому триместрі 1924 року 263 карб.

Скільки учнів недоплатників на 1 січня 1925 року 20.

Посада й підпис особи, що дала відомості.

Підпис особи, що збирала відомості.

Рік 1925, місяць січень, число.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 17. Оригінал.