Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 112 1927, грудня 16. – Звіт про прийом студентів до Бердянського педагогічного технікуму на 1927 – 1928 навчальний рік

УСРР

Народний Комісаріят

Освіти

Статистично-інформаційний відділ

Звіт

про прийом до ВУЗів в 1927 – 28 учб. році

(Заповнюють Інститути, Технікуми, Робфаки. Робфаки при інститутах і технікумах подають окремі звіти).

1. Назва установи Бердянський Педагогічний Технікум.

2. Адреса м. Бердянське Маріупольської округи.

3. Прийом почався 24 серпня 1927 року, скінчився 31 серпня 1927 року.

Назва факультетів
Педтехнікум
Всього подано заяв 113
Відмовлено в прийомі з різних причин 59

//

Прибуло з місць З цих з’явилося на іспит З них зараховано
1 Артемівська 2 2 2
2 Бердичівська
3 Білоцерківська
4 Винницька
5 Волинська
6 Глухівська
7 Дніпропетровська 2 1 2
8 Запорізька 14 11 4
9 Зіновівська
10 Ізюмська
11 Кам’янецька
12 Київська
13 Конотопська
14 Коростенська
15 Кременчуцька
16 Криворізька
17 Куп’янська
18 Лубенська 1 1 1
19 Луганська
20 Маріупольська 53 31 26
21 Мелітопольська 37 30 15
22 Миколаївська
23 Могилівська
24 Ніжинська
25 Одеська
26 Першотравенська
27 Полтавська
28 Прилуцька
29 Проскурівська
30 Роменська
31 Сталінська 4 4
32 Старобільська
33 Сумська
34 Тульчинська
35 Уманська
36 Харківська
37 Херсонська
38 Черкаська
39 Чернігівська
40 Шепетівська
41 А.М.С.Р.Р.
42 С.С.Р.Р.
43 Переведено з робфаку при даному інст. або технік.
44 Переведено з інших робфаків
Разом 113 76 54

//

Зараховано студентів при прийомі
Прийняті щодо соціяльного стану Робітники та їх діти 9
Селяни 32
Навчителі -
Діти навчителів 1
Службовці та їх діти 8
Кустарі 4
Інші -
Всього 54
Прийняті щодо рідної мови Українці 43
Росіяни 3
Євреї 3
Поляки -
Німці -
Чехи -
Болгари 1
Молдувани -
Греки 4
Прийняті щодо партійності Членів КП(б)У і Кандидатів КП(б)У
Кандидатів КП(б)У 1
Членів ЛКСМУ 21
Кандидатів ЛКСМУ 1
Позапартійних 31
Всього 54
З загального числа діти чл. КП(б)У -
Склад прийнятих щодо освіти, одержаної до вступу в ВУЗ Веч. Робфак
Ден. Робфак
Профшколу
Інд. Тех. Освіти 6
Ф.З.У.
Сільсько-госп. Освіти 10
Інтегральну школу
Соц. Ек. Освіти
Мед. Освіти
Мист. Осв.
Профкурси
Трудшколу 36
Дит. Будинок
Стару середню школу
З домашн. Освітою 2
Перев. з інших ВУЗів
Всього 54
Щодо поперед. освіти на робфаці Що скінчили робфак
Інд. Тех. Освіти денний
Вечірній
Сільсько-Госп. Освіти
Соц. Ек. Освіти
Мед. Освіти
Пед. Освіти 20
Всього 20
Щодо роду Чоловіки 12
Жінки 42
Всього 54 //

Розділ студентів на початок 1927 – 28 учб. року (після прийому)

за курсами та факультетами

Курси Факультет
І Чоловіків 12
Жінок 42
ІІ Чоловіків 14
Жінок 27
ІІІ Чоловіків 16
Жінок 25
IV Чоловіків -
Жінок -
V Чоловіків -
Жінок -
Разом Чоловіків 42
Жінок 94

Персонал, що є на початку 1927 – 28 учб. року.

Всього З них штатних З загального числа осіб тих, що проводять роботу укр. мовою
Адміністрат. персонал 2 2 2
Викладачів 13 6 12
Технічн. персонал 6 6 6
Техперсонал на виробництвах - - -

Підпис

16 грудня 1927 р.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 61. – Арк. 12 – 13 зв. Оригінал.