Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 28 1926, жовтня 9. – Відношення Бердянського педтехнікуму Народному комісаріату освіти

До Народнього Комісаріяту Освіти [63]

Бердянський педагогічний Технікум міститься в будинку бувш. хлоп’ячої гімназії; в цьому ж будинку міститься Бердянський Вечірній Робітничий Технікум. Педтехнікум має в своєму розпорядженні фізичний кабінет, який утворений зусиллям бувш. лектора фізики Бердянського Педтехнікума т. Павликівського та студентів Педтехнікума з лишків фізичного кабінету бувшої хлоп’ячої гімназії та інших бувш. середніх шкіл м. Бердянська. Зазначеним кабінетом користувавсь Бердянський Вечірній Робітничий Технікум, лектором фізики в якому був той же т. Павликівський.

Лектор Павликівський з жовтня м-ця 1924 року до 15 травня б. р. був керуючим Бердянським Педтехнікумом. Коли в травні м-ці керуючим Бердянським Педтехнікумом за розпорядженням НАРКОМОСУ був призначений тов. Порада, то бувший керуючий тов. Павликівський здав йому в купі з іншим майном Педтехнікума і майно фізичного кабінету, що видно з прикладеного до цього копії акту здачі, де зазначено, що майно передається згідно головної інвентарної книги; в головній же інвентарній книзі Педтехнікуму від № 2778 до № 3268 значаться прибори фізичного кабінету.

Коли лектор Павликівський в серпні м-ці б. р. залишав посаду лектора в Бердянському Педтехнікумі, то він здав кабінет лектору Педтехнікума т. Одинцю, що видно з прикладаємої копії акту здачі.

Лектори, які працюють в Бердянському Педтехнікумі декілька років, свідчать, що Педтехнікум завжди рахував фізичний кабінет своєю допомічною установою і ніколи це фізичний кабінет не рахувався допомічною установою Вечірнього Робітничого Технікума, що, як сказано вище, міститься в одному будинку з Педтехнікумом. В даний момент Вечірній Робітничий Технікум вимагає, аби Педтехнікум передав йому фізичний кабінет в повне володіння. Підстави Вечірнього Робітничого Технікума для цього немає ніякої, крім того, що т. Павликівський, будучи лектором Педтехнікума, був // в той же час і лектором Робітничого Технікума, і тому свою роботу по Робітничому Технікуму провадив в фізичному кабінеті.

Бердянський Педтехнікум не заперечує проти того, аби Вечірній Робітничий Технікум користувався фізичним кабінетом, але протестує проти вимоги Робітничого Технікума передати фізичний кабінет в повне його володіння.

До цього Педтехнікум має додати, що в плані навчання Робітничого Технікума викладання фізики стоїть лише на підготовчому курсові.

Не маючи змоги вирішити зазначене питання на місці, бо цього не дозволяє настирливість Вечірнього Робітничого Технікума, Бердянський Педтехнікум прохає Народний Комісаріят Освіти надати директиву Бердянському Вечірньому Робітничому Технікуму, аби він не домагався передачі фізичного кабінету, який належить Педтехнікуму.

Керуючий Бердянським Педтехнікумом Порада

Зав. учбовою частиною Забарний

Секретар Бугай

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 268 – 268 зв. Копія.

Примітки

63. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 25. 9/Х/26 р.