Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 1 1920, жовтня 15. – Протокол засідання ради Бердянської педагогічної школи

Протокол № 1

Заседания школсовета Бердянской Педагогической школы [а], состоявшегося 15 октября 1920 г. [б]

В заседании присутствовали: Г.Ю. Феддерс, Я.С. Хаст, А.И. Полулях, Е.А. Петкевич, В.Э. Яковчич, М.С. Горнштейн, С.А. Виткин и В.Н. Дегтярев.

Председательствовал Г.Ю. Феддерс при секретаре М.С. Горнштейне.

I. В виду имеющегося достаточного числа вакансий постановили принять в число слушателей школы всех, подавших о сем заявление. При этом временно открыть только второй класс школы, ибо заявлений о желании поступить в другие классы нет.

II. До окончательной организации школьного совета избрали временный президиум в составе: председателя – Г.Ю. Феддерса, т. председателя – Е.А. Петкевич и секретаря – М.С. Горнштейна.

IIІ. В виду бедственного положения учащих и отсутствия власти постановили предложить учащимся организовать сбор для оплаты труда школьных работников. Полученную сумму распределить между учащими пропорционально по затрачиваемому каждым из них труду.

Председатель школсовета Г. Феддерс

Секретарь М. Горнштейн

Члены А. Полулях

[Підпис]

Е. Петкевич

ДАЗО. – Ф. 3674 [в]. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 3. Оригінал.

Примітки

а Випускник 1959 року Бердянського державного педагогічного інституту В.П. Шепотько, який свого часу обіймав посаду заступника міністра освіти та науки, виконував обов’язки міністра, пише про систему педагогічної освіти на початку 1920-х років:

«Однією з найважливіших умов розвитку народної освіти було розв’язання проблеми підготовки педагогічних кадрів, а також підвищення їх кваліфікації. Тому з самого початку становлення нової школи невідкладним завданням стала розробка і впровадження нової системи педагогічної освіти, її змісту, контингенту студентів і викладачів. Така система педагогічної освіти була розглянута другою Всеукраїнською нарадою з питань народної освіти у серпні 1920 р.

Система грунтувалася на тому, що на педагогічній роботі як у початковій, так і семирічній школах, повинні працювати вчителі з вищою освітою» (Курило В.М., Шепотько В.П. Освіта України і науково-технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки. – К.: «Деміур», 2006. – С. 65).

б Ще на початку 1920 р. в Бердянську обговорювалось питання про відкриття Народного Університету, про ще збереглися наступні документи: