Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 24 1926, лютого 3. – Відношення керуючого Бердянським педагогічним технікумом Фінансово-економічному управлінню

Копія

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

Укрголовпрофос

Бердянський

Педагогічний Технікум

3/ІІ 1926 року

Ч 83

м. Бердянськ

До Фін. Економ. Управління

На Ваш обіжник від 9/XI 25 року під Ч-478 (Бюлетень 412, стор. 19) Бердянський Педтехнікум оповіщає, що Технікум зараз має 1 сад-виноградник 2002 кв. саж. і 20 десят. ріллі. Копії документів при цьому прикладаються.

Крім того, згідно з кодексом законів про Нар. Освіту, арт. 108, Технікум підняв клопотання про наділення його ще 15 дес. ріллі. Суперечки з боку Бердянського відділу комунального господарства є. Відповідні заходи вжиті. Коли в Маріупольській Округовій земнараді за Технікумом земля в кількості 35 дес. (20 дес. вже є згідно постанови Президії РВК від 23/XI 25 року і 15 дес. нових) не буде затверджена, то Технікум буде прохати Ф.Е.У. підтримати його в справі наділення його землею.

Керуючий Технікумом

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 74. Копія.