Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 29 1926, жовтня 21. – Відношення Бердянського педтехнікуму Народному комісаріату освіти

До Народнього Комісаріяту Освіти [64]

На № 51498 / ур. 2

В Бердянському Педагогічному Технікумі робота по всіх дисциплінах проводиться українською мовою, за виключенням викладання Історичного матеріялізму, яку роботу провадить т. в. о. лектора тов. Богданов.

Керуючий Педтехнікумом

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 271. Копія.

Примітки

64. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 37. 21/Х/26 р.