Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 22 1925, листопад. – Відношення завідувача Бердянськими педкурсами М. Павликівського Упрофосу

Копія

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

Укрголовпрофос

Бердянський

Педагогічний Технікум

ХІ 1925 року

Ч 1051

м. Бердянськ

ДО УПРОФОСУ

На № 40582 від 20/XI/25 р.

В 1924 – 25 навч. році в Бердянському Педтехнікумі адміністраційний склад був такий:

1 – Керуючий – 1.

2 – Пом. керуюч. по навч. частині – 1.

3 –

Повинно бути такий:

1 – Керуючий – 1.

2 – Пом. по навч. частині – 1.

3 – Пом. по господ. частині – 1.

Помічник по господарчій частині необхідний тому, що зараз Технікум має велике господарство; Технікум займа великий будинок й складається з 11 кабінетів і майстерень, кожна з котр. має багато майна, котре розташовано в 20 кімнатах; Технікум має 2 будинки під гуртожитки, один на 12 кімнат, другий двохповерховий на 13 кімнат; крім того, Технікум має власне сільське господарство, що складається з саду-винограднику (1 д.) і 20 дес. ріллі. Тому завідуючий господарством занадто переобтяжений працею і майже не в силах справиться з роботою, відноситься до роботи досить гарно, керівництво господарством віднімає багато енергії від Керуючого Технікумом і не дозволяє йому віддатися керівництву Технікумом взагалі.

Помічник завідуючого по навч. частині тов. Раделов В.К. має 14-річний педагогічний стаж в установах Педосвіти, в 1923 році був округовим інструктором Соцвиху, добре знайомий з постановкою справи освіти з сучасний момент. Людина, що цілком відповідає посаді помічника Керуючого по навч. частині.

Склад комітету

1 – ПАВЛИКІВСЬКИЙ – Голова комітету, з правом ухв. гол. Позапарт.

2 – РАДЕЛОВ – Пом. кер. по нав. ч. Теж. Теж.

3 – ТРЕТЬЯКОВ – Член ком. Теж. Член КПбУ. Від лект.

4 – ШЕЙКІН – Теж. Теж. Позапарт. Теж.

5 – КРЕПАК – Представник від спілки РОБОС. Відп. сек.

6 – ФЕДОРЕНКО – Представник від Виконпрофбюро. Ст. III к.

7 – СКРИПКА – Представник від Райвиконкому. Завкультвід.

8 – ДУБРОВА – Представник від осередку ЛКСМУ з правом дорадчого голосу.

9 – КРЮЧОК – По штату секретар Комітету з березня.

Тов. Третьяков – завідуючий агітпропом Райкому КПбУ, лектор по політекономії, голова Райкому спілки РОБОС. //

Тов. Шейкін – лектор по природознавству, член Комітету з 1923 року.

Тов. Федоренко – ф-студент III курсу, […] [61] секретар Районної філії Модру.

Тов. Крепак – комуніст, відповід. секретар РОБОС, виділений правлінням як постійний представник до Комітету.

Тов. Скрипка – вчитель початкової школи, завід. Культвідділом Р.В.К.

Керуючий Павликівський

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 49 – 49 зв. Копія.

Примітки

61. У тексті одне слово не прочитано.