Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 20 1924, грудня 10. – Витяг з протоколу засідання комітету педкурсів

Слушали: Постановили:
[…] 6). Выписки от протоколов коллегии Губпрофобра за № № 19644, 19646 и 19647 об освобождении от занимаемой должности согласно просьбе бывш. зав. Педкурсами т. Павликовского и об освобождении от должности лектора Воскресенской согласно прошению. 6). Принять к сведению; просить Губпрофобр и глав. Профобра о скорейшем назначении заведыв. т. Павликовского, так как неопределенность положения мешает правильному ходу занятий и распределению лекций.
7). О помещениях, занятых Технич. Профшколой и Школой Виноградар. и Виноделия [і] в здании Червоного Будинка. Означенные помещения в настоящее время необходимы для организации при Педкурсах химической лаборатории и древообделочной мастерской. 7). Просить плановую комиссию при И.Н.О. перевести из Червоного Будинка Технич. Профшколу и Школу Виноград. и Виноделия в какие-нибудь другие помещения. […]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 86 зв. Оригінал.

Примітки

і Згідно з виданням «м. Бердянське та його околиці. Природно-економічний та справочний збірник для робітників шкіл, господарчих установ та курортних одвідувачів. Вип. 1-й» (Бердянськ, 1928),

«виноробство має більш місцеве значення, лише Радгосп та декілька виноградарів вироблюють гарні сорти вина, решта ж мішає вино, не додержує, як слід. Найліпше вдається з білих столових вин «біле столове»; дуже поширене «берізка запашна» (міцн. 7,7º), з червоних гарно вдається «каберне» (міцність 14º). Продається з погрібів без акцизу: «берізка» від 6 крб. за відро, «каберне» – од 8 крб. і вище. В Радгоспі («казьонний сад») ці вина ліпші, ніж у приватників, особливо «ріслінг». Із солодких вин найкраще «в’ялене» (16,6º) та «кагор» (12,7º). Десертні вина: «марсала» (20º), «ізабела» та «портвейн» (16,6º)…» (с. 21).