Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 25 1926. – Штати адміністративно-технічного персоналу Бердянського педагогічного технікуму

ШТАТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ БЕРДЯНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ

1 – Керуючий 1

2 – Помішник керуючого по навчальній частині 1

3 – “ “ “ господарській частині 1

4 – Секретар Комітету 1

5 – Лікар 1

6 – Бібліотекар 1

7 – Діловод 1

8 – Завідуючий господарством 1

9 – Бухгалтер 1

10 – Стопник 2

11 – Двірників 2

12 – Прибиральниць 5

13 – Кухарка 1

14 – Кур’єр 1

Разом 20

Штати складено з таким розрахунком, щоби можливо було забезпечити так керівництво всім життям Технікуму (академічним, господарським), як і обслуговувати 3 великі будинки, в яких розташовано Технікум. Число учнів в Технікумі 150. Гуртожитків 2, де міститься зараз 80 студентів, але в майбутнім навчальнім році буде 120 студен. (бо склад Технікуму виключно селянський). Число кімнат в головному будинкові 25, в гуртожиткові № 1, а гуртожиткові № 2 Необхідні вельми так помішник Керуючого по господарській частині, як і завідуючий господарством, тому що одна людина не може справитися з господарством Технікуму і гуртожитков. Стопників потрібно 2: один на головний будинок, один на два гуртожитки. Прибиральниць 5: 3 на головний будинок, 1 на гуртожиток № 1, 1 на гуртожиток № 2.

Керучий Бердянським Педтехнікумом /Павликівський/

Пом. Керуюч. по навчальній частині /Раделов/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 162. Копія.