Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 27 1926, вересня 28. – Відношення Бердянського педтехнікуму Народному комісаріату освіти

Копія

До НАРКОМОСУ [62]

На № 48980 пп. 26

До Бердянського Педтехнікума вступили учні, закінчивши такі профшколи:

1. Маріупольську С.Г. профшколу – 4

2. Обиточенську “ “ “ – 11

3. Олександро-Гнидівську “ “ “ – 9

4. Ногайську “ “ “ – 4

5. Оріхівську “ “ “ – 1

6. Новомиколаівську “ “ “ – 1

7. Івангорловську “ “ інтегральну школу – 1

Разом 31

Всі учні, що закінчили профшколу, зараховані в склад студентів Технікума без іспитів.

Зробить в процесі академічної роботи точні висновки про підготовленість студентів, скінчивших профшколи, й підсумовать ці відомості за короткий час продовження навчання Технікум ще не зміг.

Керуючий Педтехнікумом

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 260. Копія.

Примітки

62. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 831. 28/ІХ/26 року.